year - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, expression öğesi standart sayı yorumlamasına göre tarih olarak yorumlandığında, yılı temsil eden bir tamsayı döndürür.

Sözdizim:  

year(expression)

 

Dönüş veri türü: tamsayı