weekend - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, date öğesini içeren takvim haftasının son günün (Pazar) son milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir değer döndürür. Varsayılan çıktı biçimi, kodda ayarlanan DateFormat olur.

Sözdizim:  

WeekEnd(date [, period_no = 0 [, first_week_day=0]])

Dönüş veri türü: ikili

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
date Değerlendirilecek tarih.
period_no shift bir tamsayı olup, burada 0 değeri date içeren haftayı belirtir. Shift içindeki negatif değerler önceki haftaları; pozitif değerler ise sonraki haftaları gösterir.
first_week_day

first_week_day öğesini belirtmezseniz, FirstWeekDay değişkeninin değeri haftanın ilk günü olarak kullanılır.

Haftanın ilk günü olarak başka bir günü kullanmak istiyorsanız first_week_day ayarını şöyle yapın:

  • Pazartesi için 0
  • Salı için 1
  • Çarşamba için 2
  • Perşembe için 3
  • Cuma için 4
  • Cumartesi için 5
  • Pazar için 6

Fonksiyonun döndürdüğü tamsayı artık, first_week_day ile ayarladığınız haftanın ilk gününü taban (0) olarak kullanır.