today - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, sistem saatinden geçerli tarihi döndürür.

Sözdizim:  

today([ timer_mode])

Dönüş veri türü: ikili

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
timer_mode

Aşağıdaki değerleri alabilir:

0 (son bitirilen veri yüklemesinin günü)
1 (fonksiyonun çağrıldığı gün)
2 (belgenin açıldığı gün)

Note: Fonksiyonu bir kod dosyasında kullanırsanız, timer_mode=0 son bitirilen veri yüklemesinin gününü sonuç olarak verirken timer_mode=1 geçerli veri yüklemesinin gününü verir.

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnek Sonuç

Today( 0)

Son bitirilen veri yüklemesinin gününü döndürür.

Today( 1)

Bir grafik ifadesinde kullanıldığında, fonksiyonun çağrıldığı günü döndürür.

Kod dosyasında kullanıldığında, geçerli veri yüklemesinin başladığı günü döndürür.

Today( 2)

Belgenin açıldığı günü döndürür.