now - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, sistem saatinden geçerli zamanın zaman damgasını döndürür. Varsayılan değer 1'dir.

Sözdizim:  

now([ timer_mode])

Dönüş veri türü: ikili

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
timer_mode

Aşağıdaki değerleri alabilir:

0 (son bitirilen veri yüklemesi sırasındaki zaman)
1 (fonksiyon çağırma sırasındaki zaman)
2 (belge açıldığındaki zaman)

Note: Fonksiyonu bir kod dosyasında kullanırsanız, timer_mode=0 son bitirilen veri yüklemesinin zamanını sonuç olarak verirken timer_mode=1 geçerli veri yüklemesinde fonksiyonun çağrılma zamanını verir.

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnek Sonuç

now( 0)

Son veri yüklemesinin tamamlandığı zamanı döndürür.

now( 1)

  • Bir grafik ifadesinde kullanıldığında, fonksiyon çağırma zamanını döndürür.
  • Bir kod dosyasında kullanıldığında, geçerli veri yüklemesindeki fonksiyon çağırma zamanını döndürür.

now( 2)

Belgenin açıldığı zamanı döndürür.