minute - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, expression öğesinin kesri standart sayı yorumlamasına göre saat olarak yorumlandığında, dakikayı temsil eden bir tamsayı döndürür.

Sözdizim:  

minute(expression)

 

Dönüş veri türü: tamsayı