inquarter - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, timestamp değerinin base_date değerini içeren çeyrek içinde olması halinde True döndürür.

Sözdizim:  

InQuarter (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])

Dönüş veri türü: Boole

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
timestamp base_date ile karşılaştırmak istediğiniz tarih.
base_date Çeyreği değerlendirmek için kullanılan tarih.
period_no

Çeyrek period_no ile kaydırılabilir. period_no bir tamsayı olup, burada 0 değeri base_date içeren çeyreği belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki çeyrekleri; pozitif değerler ise sonraki çeyrekleri gösterir.

first_month_of_year Ocak'ta başlamayan (mali) yıllarla çalışmak istiyorsanız, first_month_of_year içinde 2 ile 12 arasında bir değer belirtin.