indaytotime - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, timestamp öğesi günün base_timestamp öğesinin tam milisaniyesine kadar ve bu milisaniye de dahil olmak üzere base_timestamp öğesini içeren bölümünde bulunuyorsa, True sonucunu döndürür.

Sözdizim:  

InDayToTime (timestamp, base_timestamp, period_no[, day_start])

Dönüş veri türü: Boole

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
timestamp base_timestamp ile karşılaştırmak istediğiniz tarih ve saat.
base_timestamp Zaman damgasını değerlendirmek için kullanılan tarih ve saat.
period_no Gün period_no ile kaydırılabilir. period_no bir tamsayı olup, burada 0 değeri base_timestamp içeren günü belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki günleri; pozitif değerler ise sonraki günleri gösterir.
day_start (isteğe bağlı) Gece yarısı başlamayan günlerle çalışmak istiyorsanız, day_start içinde bir günün kesri cinsinden bir kaydırma belirtin; örneğin saat 03:00'ü ifade etmek için 0,125 belirtin.