inday - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, timestamp değerinin base_timestamp değerini içeren gün içinde olması halinde True döndürür.

Sözdizim:  

InDay (timestamp, base_timestamp, period_no[, day_start])

Dönüş veri türü: Boole

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
timestamp base_timestamp ile karşılaştırmak istediğiniz tarih ve saat.
base_timestamp Zaman damgasını değerlendirmek için kullanılan tarih ve saat.
period_no Gün period_no ile kaydırılabilir. period_no bir tamsayı olup, burada 0 değeri base_timestamp içeren günü belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki günleri; pozitif değerler ise sonraki günleri gösterir.
day_start Gece yarısı başlamayan günlerle çalışmak istiyorsanız, day_start içinde bir günün kesri cinsinden bir kaydırma belirtin; örneğin saat 03:00'ü ifade etmek için 0,125 belirtin.