QlikWorld 2020 Global Konferans. Verilerinizden en iyi şekilde nasıl yararlanacağınızı keşfetmek için bize katılın. Fırsatı kaçırmayın. Şimdi kaydolun ve indirimden yararlanın.

Tarih ve saat fonksiyonları

QlikView tarih ve saat fonksiyonları, tarih ve saat değerlerinin biçimini değiştirmek ve bu değerleri dönüştürmek için kullanılır. Tüm fonksiyonlar hem kod dosyasında hem de grafik ifadelerinde kullanılabilir.

Fonksiyonlar, 30 Aralık 1899 tarihinden itibaren geçen gün sayısına eşdeğer bir tarih-saat seri numarasını temel alır. Tamsayı değeri günü temsil ederken, kesirli değer günün saatini temsil eder.

QlikView parametrenin sayısal değerini kullandığından, bir sayı tarih veya saat olarak biçimlendirilmemiş olsa bile parametre olarak geçerlidir. Parametre, örneğin bir dize olması nedeniyle sayısal değere karşılık gelmiyorsa, QlikView bu dizeyi tarih ve saat ortam değişkenlerine göre yorumlamaya çalışır.

Parametrede kullanılan zaman biçimi ortam değişkenlerinde ayarlanan biçime karşılık gelmiyorsa, QlikView doğru bir yorumlama yapamaz. Bu sorunu çözmek için ayarları değiştirin ya da bir yorumlama fonksiyonu kullanın.

Her bir fonksiyona ilişkin örneklerde, varsayılan saat ve tarih biçimlerinin hh:mm:ss ve YYYY-MM-DD (ISO 8601) olduğu varsayılmaktadır.

Her bir fonksiyonun kısa açıklamasını ve söz dizimini görmek için her bir fonksiyonun açılan menüsünü kullanın. Daha ayrıntılı bilgiler için söz dizimi açıklamasında fonksiyon adına tıklayın.

Tamsayı zaman ifadeleri

Zaman damgası fonksiyonları

"Make" fonksiyonları

Diğer tarih fonksiyonları

Saat dilimi fonksiyonları

Zaman ayarlama fonksiyonları

"In..." fonksiyonları

"Start ... end" fonksiyonları

 

Gün numaralandırma fonksiyonları