age - kod ve grafik fonksiyonu

age fonksiyonu, date_of_birth tarihinde doğan birinin timestamp sırasındaki yaşını (tamamlanan yıl cinsinden) döndürür.

Sözdizim:  

age(timestamp, date_of_birth)

Bir ifade olabilir.

Dönüş veri türü: sayısal

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
timestamp Tamamlanan yıl sayısının hangi zamana kadar hesaplanacağını belirten zaman damgası veya bir zaman damgasına çözümlenen ifade.
date_of_birth Yaşı hesaplanan kişinin doğum tarihi. Bir ifade olabilir.