QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Sayaç işlevleri

Bu bölümde, kod dosyasındaki LOAD deyiminin değerlendirilmesi sırasında kayıt sayaçları ile ilgili fonksiyonlar açıklanmaktadır. Grafik ifadelerinde kullanılabilecek tek fonksiyon RowNo() fonksiyonudur.

Bazı sayaç işlevlerinin parametresi yoktur; ancak sondaki parantezler yine de gereklidir.

Her bir fonksiyonun kısa açıklamasını ve söz dizimini görmek için her bir fonksiyonun açılan menüsünü kullanın. Daha ayrıntılı bilgiler için söz dizimi açıklamasında fonksiyon adına tıklayın.