IterNo - kod fonksiyonu

Bu kod fonksiyonu, while cümlesi dahilinde geçerli yinelemeyi belirten bir tamsayı döndürür. İlk yinelemenin sayısı 1'dir. IterNo fonksiyonu yalnızca bir while cümlesiyle birlikte kullanılırsa anlamlıdır.

Sözdizim:  

IterNo( )