wildmatch - kod ve grafik fonksiyonu

wildmatch fonksiyonu ilk parametreyi sonraki tüm parametrelerle karşılaştırır ve eşleşen ifadenin sayısını döndürür. Karşılaştırma dizelerinde joker karakter karakterler ( * ve ?) kullanılmasına izin verir. Karşılaştırma büyük/küçük harf duyarlı değildir.

Sözdizim:  

wildmatch( str, expr1 [ , expr2,...exprN ])

 

Tip: Joker karakterler olmayan karşılaştırma kullanmak isterseniz match veya mixmatch fonksiyonlarını kullanın. 3 fonksiyon içinde en iyi performansı match verir.