QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Koşullu fonksiyonlar

Tüm koşullu fonksiyonlar bir koşulu değerlendirir ve ardından, koşul değerine bağlı olarak farklı yanıtlar döndürür. Fonksiyonlar kod dosyasında ve grafik ifadelerinde kullanılabilir.

Her bir fonksiyonun kısa açıklamasını ve söz dizimini görmek için her bir fonksiyonun açılan menüsünü kullanın. Daha ayrıntılı bilgiler için söz dizimi açıklamasında fonksiyon adına tıklayın.