Direct Discovery erişimini günlüğe kaydetme

Veri kaynağına aktarılan Direct DiscoverySQL deyimleri veritabanı bağlantısının izleme dosyalarına kaydedilebilir. Standart ODBC bağlantısı için izleme, ODBC Veri Kaynağı Yöneticisi ile başlatılır:

Ortaya çıkan izleme dosyası, kullanıcı seçimleri ve etkileşimleri aracılığıyla oluşturulan SQL deyimlerinin ayrıntılarını belirtir.