Direct Discovery alan türleri

Direct Discovery içinde üç tür veri alanı vardır: DIMENSION, MEASURE ve DETAIL. Kod dosyasında Direct Query deyimini kullanarak Direct Discovery seçimi yapıldığında, türler veri alanları üzerinde ayarlanır.

Bkz. Direct Query

Tüm Direct Discovery alanları, bellek içi alanlar ile kombinasyon halinde kullanılabilir. Genellikle, boyutlar olarak kullanılan ayrık değerli alanların DIMENSION anahtar sözcüğüyle yüklenmesi gerekirken; toplamalarda kullanılacak sayısal verilerin MEASURE alanları olarak işaretlenmesi gerekir. DIMENSION alanları nesne ifadelerinde kullanılamaz.

Aşağıdaki tablo Direct Discovery alan türlerinin özelliklerini ve kullanımını özetler:

Alan Türü Bellek içi mi? İlişki oluşturuyor mu? Grafik ifadelerinde kullanılıyor mu?
DIMENSION Evet Evet Evet
MEASURE Hayır Hayır Evet
DETAIL Hayır Hayır Hayır

DIMENSION alanları

DIMENSION alanları belleğe yüklenir ve bellek içi veriler ile Direct Discovery alanlarındaki veriler arasında ilişkiler kurmak için kullanılabilir. Direct DiscoveryDIMENSION alanları grafiklerdeki boyut değerlerini tanımlamak için de kullanılır.

MEASURE alanları

Diğer yandan MEASURE alanları "meta seviyesi"nde tanınır. MEASURE alanları belleğe yüklenmez (tablo görünümünde görüntülenmezler). Amaç, MEASURE alanlarındaki veri toplamalarının, bellek yerine veritabanında gerçekleşmesine izin vermektir. Ancak yine de, MEASURE alanları ifadelerde ifade söz dizimini değiştirmeden kullanılabilir. Sonuç olarak, veritabanından Direct Discovery alanlarının kullanımı son kullanıcılara karşı şeffaftır.

Aşağıdaki toplama işlevleri MEASURE alanlarıyla kullanılabilir:

DETAIL alanları

DETAIL alanları, görüntülemek isteyebileceğiniz, ancak grafik ifadelerinde kullanmayacağınız bilgileri veya ayrıntıları sağlar. DETAIL alanları yalnızca Count toplamalarında kullanılabilir ve yalnızca bir Tablo içinde görüntülenebilir. DETAIL olarak atanan alanlar çoğunlukla, yorumlar gibi anlamlı bir şekilde toplanamayan verileri içerir.

Herhangi bir alan DETAIL alanı olarak atanabilir.