QlikView Server ve Publisher ile Direct Discovery

QlikView Server Ayarları

Direct Discovery bir QlikView uygulaması üzerinde kullanılırsa QlikView Server'daki bazı ayarlar gözden geçirilmelidir.

Note: Bu ayarlar, aynı QlikView Server'da var olan tüm QlikView belgelerini etkiler.

Nesne Hesaplama Süre Sınırı

Direct Discovery özelliği QlikView'dan harici bir sistemi sorgularken, grafik hesaplama süresi, alttaki sistemin performansına bağlıdır. QlikView Management Console üzerinde Object Calculation Time Limit ayarının QlikView grafiğinin veri kaynağından doğrudan keşfetme sorgu sonuçlarını elde etmesine izin vermek için yeterli bir süre olarak ayarlanması önerilir. Bu ayar, QlikView Management Console üzerinde listelenen QlikView Server'ın Performance sekmesinde yer alır.

Grafiklerdeki Maks. Semboller

Grafiklerdeki Maks. Semboller ayarı, QlikVew grafiklerinde görüntülenecek veri noktalarının sayısını belirlemek için kullanılır. Lütfen unutmayın: Direct Discovery birçok tekil değer getirirken, bu ayarın QlikView'in grafiklerde istenilen sayıda veri noktası göstermesine izin verecek şekilde gözden geçirilmesi önerilir.
Config.xml Dosyasında QVS Zaman Aşımı Ayarı

Direct Discovery QlikView Server'dan ayrı bir harici sistemi sorgularken, config.xml dosyasındaki Sunucu zaman aşımı ayarı QlikView'in sorgu sonuçlarını almasına izin vermek için yeterli bir süre olarak ayarlanmalıdır. Sorguların tamamlanması için yeterli zaman tanınmaması, Ajax istemcisini kullanırken "Sunucuyla bağlantı kayboldu" hatasıyla karşılaşılmasıyla sonuçlanır.

Varsayılan ayar 60 saniyedir. Ayarın maksimum sorgu süresine yükseltilmesi gerekebilir. config.xml dosyası C:\ProgramData\QlikTech\WebServer dizininde yer alır. XML etiketi <QvsTimeout> şeklindedir. Yükseltmeler sırasında ayarın varsayılan değerle üzerine yazılacağını unutmayın.

QlikView Publisher

QlikView Publisher, Direct Discovery tarafından kullanılan veritabanı tablolarına okuma erişimini gerektirir. Publisher'ı kullanan QlikView uygulamaları Direct Discovery'i kullandığında, Publisher'ı çalıştıran hizmet hesabının gerekli okuma erişimine sahip olduğundan emin olun. Hizmet hesabı gerekli okuma iznine sahip değilse, Publisher zamanlanmış veri yenilemeleri sırasında Direct Discovery tablosunu okuyamaz.