NoOfRows - grafik fonksiyonu

NoOfRows(), bir tablodaki geçerli sütun segmentinde bulunan satırların sayısını döndürür. Bit eşlem grafikleri için NoOfRows(), grafiğin düz tablo eşdeğerindeki satırların sayısını döndürür.

Tablo veya tablo eşdeğeri birden çok dikey boyuta sahipse, geçerli sütun segmenti, alanlar arası sıralama düzenindeki son boyutu gösteren sütun haricinde tüm boyut sütunlarında geçerli satır olarak yalnızca aynı değerlere sahip satırları içerir.

Sözdizim:  

NoOfRows([TOTAL])

Geri dönüş veri türü: tamsayı

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
TOTAL

Tablo tek boyutluysa veya TOTAL niteleyicisi bir bağımsız değişken olarak kullanılıyorsa, geçerli sütun segmenti her zaman sütunun tamamına eşittir.

Bkz. Toplama kapsamını tanımlama

Örnek:  

if( RowNo( )= NoOfRows( ), 0, Above( sum( Sales )))