FieldIndex - kod ve grafik fonksiyonu

FieldIndex(), field_name alanındaki value alan değerinin konumunu döndürür (yükleme sırasına göre).

Sözdizim:  

FieldIndex(field_name , value)

Geri dönüş veri türü: tamsayı

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
field_name Endeksin gerekli olduğu alanın adı. Örneğin, sütun bir tablodur. Bir dize değeri olarak verilmelidir. Bu da alan adının tek tırnak içine alınması gerektiği anlamına gelir.
value field_name alanının değeri.

Sınırlamalar:  

value öğesi field_name alanının alan değerleri arasında bulunamazsa, 0 döndürülür.

Örnekler ve sonuçlar:  

Aşağıdaki örneklerde alan kullanılmaktadır: Names tablosundan First name.

Örnekler Sonuçlar

Örnek verileri belgenize ekleyin ve çalıştırın.

Örnek verilerde olduğu gibi, Names tablosu yüklenir.

Grafik fonksiyonu: First name boyutunu içeren bir tabloda hesaplama olarak ekleyin:

 

FieldIndex ('First name','John')

1; çünkü 'John' öğesi First name alanının yükleme sırasında ilk görünür. John öğesinin bir liste kutusunda, yükleme sırasında olduğu gibi değil de alfabetik olarak sıralanması nedeniyle üstten 2. olarak görüneceğini unutmayın.

FieldIndex ('First name','Peter')

4; çünkü FieldIndex() tek bir değer döndürür; yani yükleme sırasındaki ilk oluşu döndürür.

Kod fonksiyonu: Örnek verilerde olduğu gibi Names tablosunun yüklendiği düşünüldüğünde:

 

John1:

Load FieldIndex('First name','John') as MyJohnPos

Resident Names;

MyJohnPos=1; çünkü 'John' öğesi First name alanının yükleme sırasında ilk görünür. John öğesinin bir liste kutusunda, yükleme sırasında olduğu gibi değil de alfabetik olarak sıralanması nedeniyle üstten 2. olarak görüneceğini unutmayın.

Peter1:

Load FieldIndex('First name','Peter') as MyPeterPos

Resident Names;

MyPeterPos=4; çünkü FieldIndex() tek bir değer döndürür; yani yükleme sırasındaki ilk oluşu döndürür.

Örnekte kullanılan veriler:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

 

John1:

Load FieldIndex('First name','John') as MyJohnPos

Resident Names;

 

Peter1:

Load FieldIndex('First name','Peter') as MyPeterPos

Resident Names;