Ana içeriğe geç

Veri seçme ve yükleme

Microsoft Excel veya diğer desteklenen biçimlerdeki dosyalardan veri yükleme işlemi, veri yükleme düzenleyicisinde veri seçimi diyalog penceresi kullanılarak kolayca yapılır.

 1. Qlik Sense uygulamasını açın.
 2. Yeni bir uygulama oluşturun.
 3. Uygulamayı Scripting Tutorial olarak adlandırdıktan sonra Oluştur'a tıklayın.
 4. Uygulamayı açın.
 5. Bilgi notuUygulamanıza ilk kez veri yüklemeden önce, dosyalardan kolayca veri yüklemek için Veri ekle seçeneğini kullanabilirsiniz. Ancak, bu derste kodu görmek istiyoruz, bu nedenle veri yükleme düzenleyicisini kullanacağız.
 6. Üst araç çubuğundaki açılır menüden veri yükleme düzenleyicisini açın.
 7. Main isimli bölümün altına yeni bir kod bölümü eklemek için sol menüdeki Yeni oluştur öğesine tıklayın.

 8. Birden fazla bölümün kullanılması, kodunuzun düzenli halde tutulmasını kolaylaştırır. Verileri yüklediğinizde kod bölümü sırasıyla çalıştırılır.

 9. Sales yazarak bölüme bir ad verin.
 10. Scripting Tutorial uygulamasında yeni Sales sekmesi

  Kod Öğreticisi uygulamasındaki yeni Satışlar sekmesi.
 11. Sağ menüdeki DataFiles altında Veri seç'e tıklayın.

 12. Veri penceresini seçin

  Veri penceresini seçin.

  Veri penceresini seçin.

 13. Karşıya yükleyin ve ardından Sales.xlsx öğesini seçin. Veri önizleme penceresi açılır.
 14. Sales veri dosyası için veri önizleme penceresi

  Satışlar veri dosyası için veri önizleme penceresi.
 15. # of Days Late ve # of Days to Ship alanlarının seçimini kaldırın. Tam alan adlarını görmek için alan başlıklarına tıklamanız gerekebilir.
 16. Alanları filtrele arama alanında date için arama yapın.
 17. Invoice Date başlığına tıklayın ve alanı yeniden adlandırmak için Bill Date yazın.
 18. Kod ekle'ye tıklayın. Komut dosyası, kod düzenleyicinin Sales bölümüne eklenir. Qlik Sense öğesinin, boşluk içeren alan adlarının iki tarafına tırnak işareti ekleyeceğini unutmayın.
 19. Kodunuz şöyle görünmelidir:

  Sales sekmesinde komut dosyası

  Satışlar sekmesine kod dosyasını yükleyin.

  Satışlar sekmesine kod dosyasını yükleyin.

 20. Tabloyu Table1 olarak adlandırmak için LOAD deyiminin üzerine şu satırı ekleyin:
 21. Table1:

 22. Şimdi tarihlerin doğru şekilde yorumlanmasını sağlamak için kodda ayarlama yapın. Date alanını şu şekilde değiştirin:
 23. Date#(`Date`,'MM/DD/YYYY') as "Date",

  Kodunuz şöyle görünmelidir:

  Sales sekmesinde güncellenmiş komut dosyası

  Satışlar sekmesinde güncellenmiş komut dosyası.

  Satışlar sekmesinde güncellenmiş komut dosyası.

 24. Sağ üst köşede, Veri yükle seçeneğine tıklayın.
 25. Bu işlem, verileri uygulamaya yükler. Kod yürütme ilerleme durumu penceresi görüntülenir. Sona erdiğinde, olası hataların ve yapay anahtarların (hiç yoksa bile) bir özetini göreceksiniz.

 26. Kapat'a tıklayın.
 27. Üst araç çubuğundaki açılır menüden veri modeli görüntüleyicisini açın. Yeni sekme seçeneğine tıkladığınızda veri modeli görüntüleyicisi yeni bir sekmede açılır.
 28. Bu öğreticide kullanılan tablo görünümünü göstermek için üst menüdeki Genişlet ve Dağılım grafiği öğelerini seçin. Tablonuz düzgün görüntülenmezse, mevcut kod dosyasını kaldırılabilir ve kodu yeniden oluşturabilirsiniz.
 29. Sales verisinin veri modeli görüntüleyicisindeki tablo görünümü

  Satış verilerinin veri modeli görüntüleyicisindeki tablo görünümü.

  Şimdi, Tarihler isimli yeni bir tablo yükleyelim. Tabloyu yükledikten sonra Qlik Sense, tabloyu Tarih alanındaki Satışlar tablosuyla bağlar.

 30. Veri yükleme düzenleyicisini açın.
 31. Yeni bir kod bölümü eklemek için Yeni oluştur üzerine tıklayın.
 32. Bölüme Dates adını verin. Yeni Dates bölümü Sales altına yerleştirilmediyse, işaretçiyi Sürükleme çubukları sürükleme çubuklarının üzerine getirin ve ardından sırayı yeniden düzenlemek için bölümü Satışlar bölümünün altına sürükleyin.
 33. Kodun üst satırına tıklayın ve Derlemeden Çıkar / Derlemeye Kat seçeneğine tıklayın.
 34. // öğesinin koda eklendiğinden emin olun.

 35. // ifadesinden sonra şu metni ekleyin:
 36. Loading data from Dates.xlsx

  Kodunuzun üst satırı artık şu şekilde görünmelidir:

  // Loading data from Dates.xlsx

 37. Sağ menüdeki DataFiles altında Veri seç'e tıklayın.

 38. İpucu notuAlan adları altında, veri yüklerken tablo alanlarının adlarını dahil etmek için Eklenmiş alan adları'nın seçildiğinden emin olun.
 1. Karşıya yükleyin ve ardından Dates.xlsx öğesini seçin. Veri önizleme penceresi açılır.
 2. Dates veri dosyası için veri önizleme penceresi

  Tarihler veri dosyasının veri önizleme penceresi.
 3. Kod ekle'ye tıklayın.
 4. Kodunuz şöyle görünmelidir:

  Dates sekmesinde komut dosyası

  Tarihler sekmesinde komut dosyası.
 5. Table2 tablosuna ad vermek için LOAD ifadesinin üzerindeki satıra aşağıdakileri ekleyin:
 6. Table2:

 7. Dates.xlsx dosyasındaki Month sütununun Qlik Sense üzerinde doğru bir şekilde yorumlandığından emin olmak için, Date alanına Month fonksiyonunu uygulamamız gerekir.
 8. Ay alanını şu şekilde değiştirin:

  Month (Date) as "Month",

  Kodunuz şöyle görünmelidir:

  Dates sekmesinde güncellenmiş komut dosyası

  Tarihler sekmesinde güncellenmiş komut dosyası.

  Seçilen verileri Dates.xlsx dosyasından yüklemek için bir kod oluşturdunuz. Şimdi verileri uygulamaya yükleyebiliriz.

 9. Sağ üst köşede, Veri yükle seçeneğine tıklayın.
 10. Veri yükle'ye tıkladığınızda, veriler uygulamaya yüklenir ve kod kaydedilir.

 11. Kod yürütme tamamlandığında, Kapat'a tıklayın.
 12. Veri modeli görüntüleyicisi'ni açın.
 13. Artık iki tabloda Date adlı iki alan arasında bir bağlantı kurulduğunu görebilirsiniz.

  Veri modeli görüntüleyicisinde tablo görünümü

  Veri modeli görüntüleyicisinde tablo görünümü.
 14. Sol alt köşedeki Önizleme öğesine tıklayın. Table2 tablosunun adına tıklayın.
 15. Bu, tablo hakkındaki bilgileri görüntüleyecektir. Önizleme alanında, dahili Table2 tablosuna 628 veri satırının yüklendiğini görebilirsiniz. Bunun yerine tablodaki bir alana tıklarsanız, alan hakkındaki bilgileri görürsünüz.

  Veri modeli görüntüleyicisinde tablo önizleme

  Veri modeli görüntüleyicisinde tablo önizleme.

  Veriler artık uygulamadaki görselleştirmelerde kullanılmak üzere hazır. Bunun nasıl yapıldığını öğreticinin ilerleyen bölümlerinde anlatacağız.