Ana içeriğe geç

Qlik AutoML

BU SAYFADA

Qlik AutoML

Qlik AutoML AutoML, otomatik makine öğrenmesi modelleri oluşturup bunları tahmin uç noktaları olarak dağıtan bir platformdur.

Bu bağlayıcı, verilerin belirli tahmin uç noktalarına gönderilmesini ve Qlik Sense içine yüklenecek tahminlerin döndürülmesini sağlar.

Qlik AutoML, Qlik Cloud platformundan ayrı bir SaaS platformudur ve ayrı bir lisans sözleşmesi gerektirir.

Sınırlamalar

  • Qlik Sense, Qlik AutoML platformuna veri gönderdiğinde bu veriler JSON biçiminde olur. Alan veri türlerinin, model oluşturulurken tanımlananlarla eşleşmesi gerekir.

  • Qlik AutoML bağlayıcısı istek başına 200.000 satır ile sınırlıdır. Bunlar uç nokta hizmetine 2.000 satırlık gruplar halinde gönderilir. Daha fazla satırın işlenmesinin gerektiği senaryolarda daha fazla satırı topluca işlemek için Veri yükleme kodu içinde bir Döngü kullanın.

  • Bir uygulamanın düzenli aralıklarla yeniden yüklendiği bir senaryoda tahminleri bir QVD dosyası ile önbelleğe almak ve tahmin uç noktasına yalnızca yeni satırları göndermek iyi bir uygulamadır. Qlik Sense uygulamasının yeniden yükleme performansını artırır ve uç noktadaki yükü azaltır.

  • Bir grafik ifadesinde kullanılırken, alanların veri türlerinin sağlanması, modelin bunları doğru dizesel/sayısal biçimde işlemesi gerektiğinden önemlidir. Grafik ifadelerindeki sunucu tarafı uzantılarının bir sınırlaması, veri türlerinin komut dosyasında olduğu gibi otomatik olarak algılanmamasıdır.

  • Göreli bir bağlantı adı kullanıyorsanız ve uygulamayı bir paylaşılan alandan başka bir paylaşılan alana veya uygulamanızı paylaşılan bir alandan kendi özel alanınıza taşımak istiyorsanız bu durumda analitik bağlantının yeni alan konumunu yansıtacak şekilde güncellenmesi biraz zaman alabilir.