Ana içeriğe geç

Yerleştirme verileri

Veri aktarımının ilk adımı verileri yerleştirmektir. Burada bir Qlik Replicate görevi kullanılarak şirket içi veri kaynağından bir yerleştirme alanına veri aktarılması söz konusudur. Çoğaltma görevi, Qlik Cloud Veri Hizmetleri içindeki bir yerleştirme veri varlığı tarafından kontrol edilir.

Bir yerleştirme veri varlığı oluşturabilmeniz için önce, Bir çoğaltma görevi oluşturun bölümünde açıklandığı gibi Qlik Replicate görevini oluşturmanız gerekir. Ayrıca, Enterprise Manager kaynağının bulunduğu alanda Tüketebilir rolüne sahip olmanız gerekir.

İki farklı tür yerleştirme alanı kullanabilirsiniz.

 • Amazon S3

  Bir Amazon S3 demetine veri yerleştirdiğinizde, bunu analiz için hazır QVD tabloları oluşturmak için kullanabilirsiniz.

 • Snowflake

  Snowflake hedefine veri yerleştirdiğinizde Snowflake tablolarını depolayabilirsiniz.

Bir yerleştirme veri varlığı oluşturun ve yapılandırın

 1. Veri Hizmetleri ana sayfasında Yeni ekle'ye tıklayın ve Veri varlığı oluştur'u seçin.
 2. Veri varlığı oluştur iletişim kutusuna şunu girin:

  • Ad: Yerleştirme veri varlığının adı.

  • Alan: İçinde yerleştirme veri varlığının oluşturulacağı veri alanı.

  • Varlık türü: Yerleştirme'yi seçin.

  Veri varlıklarını Veri Hizmetleri ana sayfasında daha kolay bulmak için etiketler ekleyebilirsiniz.

  Yerleştirme veri varlığı oluşturulduğunda açmak için 'ı seçin.

  Oluştur'a tıklayın.

 3. Çoğaltma görevini seç'e tıklayın.

 4. Kullanmak istediğiniz Enterprise Manager kaynağını seçin.

  İpucu: Bu, Qlik Cloud ile Qlik Enterprise Manager arasında bağlantı oluşturun bölümünde açıklandığı gibi oluşturulan kaynaktır.
 5. Kullanmak istediğiniz görevi içeren Çoğaltma sunucusunu seçin. Belirli bir sunucuyu veya Tümünü seçebilirsiniz.

  Bir sunucu seçtiğinizde, kullanılabilir çoğaltma görevleri listesi doldurulur.

  Not: Çoğaltma görevinin kullanılabilmesi için, Bir çoğaltma görevi oluşturun bölümünde açıklandığı gibi oluşturulmuş olması gerekir.
 6. Çoğaltma görevini seçin.

 7. Seç'e tıklayın.

 8. Kaydet düğmesine tıklayın.

Şimdi bulut yerleştirme veri varlığı şimdi ve durum, veri varlığının henüz kataloğa eklenmediğini gösteren bir göstergeyle Çalışmaya hazır olur.

Artık şunları yapabilirsiniz:

 • Çoğaltmayı başlatan bulut yerleştirme veri varlığını çalıştırma. Varlık ayrıca kataloğa eklenir.

 • Bulut yerleştirme veri varlığını kataloğa ekleme Bu, veri aktarımını başlatmadan, bulut yerleştirme veri varlığını bir depolama veri varlığı için kaynak olarak kullanılabilir hale getirir.

  Veri varlığını kataloğa eklemek için Katalog'a tıklayın.

  Uyarı: Veri varlığını kataloğa eklediğinizde, tablo seçimini veya veri varlığının yapısını etkileyen kaynak verisi değişiklikleri yapmak mümkün değildir. Hedef klasörü de değiştiremezsiniz. Bu tür bir değişiklik, veri varlığını ve onu tüketen ve zaten kataloğa eklenmiş tüm varlıklarını yeniden oluşturmanızı gerektirir.

Varlık kaydedildiğinde ve kataloğa eklendiğinde durum, varlığın başarıyla kataloğa eklendiğini gösteren bir göstergeyle Çalışmaya hazır olarak görüntülenir. Şimdi şunları yapabilirsiniz:

 • Veri varlığı tablolarının yapısını ve meta verilerini önizleme.

  Tablolar'a tıklayın.

 • Verileri şirket içi veri kaynağından yerleştirme alanına sürekli olarak aktaran çoğaltma görevini başlatmak için veri varlığını çalıştırın.

  Çalıştır'a tıklayın.

 • Bu yerleştirme veri varlığını temel alan bir Depolama veri varlığı oluşturun. Depolama veri varlığı, yerleştirme alanındaki verileri analiz için hazır tablolara dönüştürür. Veri varlıkları çalışana kadar çoğaltma ve dönüştürme işlemi başlamaz.

  Daha fazla bilgi için bkz. QVD tabloları oluşturmak için bir veri varlığı oluşturma

Yerleştirme veri varlığını çalıştırma

Artık yerleştirme verileri varlığını çalıştırabilirsiniz. Bu, şirket için veri kaynağından yerleştirme alanına veri aktaran çoğaltma görevini başlatır.

 1. Çalıştır'a tıklayın.

Çoğaltma başlamalı ve ilişkili Qlik Replicate görevi çalışıyor olmalıdır. Önce tüm veri kaynağı kopyalanır, ardından değişiklikler izlenir. Bu süre boyunca veri varlığının durumu Çalışıyor olacaktır. Bu, değişikliklerin sürekli olarak izlendiği ve keşfedildiği anda aktarıldığı anlamına gelir. Bu, yerleştirme alanındaki yerleştirme verilerini güncel halde tutar.

Veri Hizmetleri ana sayfasından, yerleştirme verilerinin ne zaman güncellendiği tarih/saati, durumunu ve hatalı tablo sayısını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, tablolar için temel meta veri bilgilerini görüntülemek için veri varlığını açabilir ve Tablolar sekmesini seçebilirsiniz.

Qlik Enterprise Manager içinde çoğaltma görevini açıp İzleme görünümünü seçerek ilerleme durumunu ayrıntılı olarak izleyebilirsiniz.

Qlik Cloud Landing (Amazon S3) ile, tabloları yeniden yüklerseniz tüm yüklemenin yeni bir kopyası oluşturulur. Bu, yerleştirme uygulamaları değişiklikleri sorunsuz bir şekilde okurken tabloları yeniden yükleyebileceğiniz anlamına gelir.

Yerleştirme veri varlığıyla ilgili işlemler

Bir yerleştirme veri varlığı üzerinde aşağıdaki işlemleri varlık menüsünden gerçekleştirebilirsiniz.

 • Bu, yerleştirme veri varlığını açar. Veri varlığıyla ilgili tablo yapısını ve ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.

 • Düzenle

  Varlığın adını ve açıklamasını düzenleyebilir, etiketler ekleyebilirsiniz.

 • Durdur

  Veri varlığının çalışmasını durdurabilirsiniz. Bu, Replicate görevini durdurur ve yerleştirme alanı değişen verilerle güncellenmez.

 • Sürdür

  Bir veri varlığının çalışmasını durdurulduğu noktadan devam ettirebilirsiniz. Bu aynı zamanda Replicate görevinin çalışmasını da sürdürür.

 • Sil

  Veri varlığını silebilirsiniz.

  Not: Yerleştirme alanındaki veriler silinmez. Manuel olarak silmeniz gerekir.

Tabloları yeniden yüklemek için olması dışında, görevi Qlik Enterprise Manager içinden çalıştırmamanızı öneririz.

Qlik Replicate görevindeki Hedefi Yeniden Yükle işlemleri

Qlik Replicate görevi üzerinde bir Hedefi Yeniden Yükle işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyorsa veri kaybını önlemek için bu görevden okuyan yerleştirme ve depolama veri varlıklarını silmeli ve yeniden oluşturmalısınız.

 1. Henüz durmadıysa Replicate görevini durdurun.

 2. Yerleştirme verileri varlığını ve depolama verileri varlığını silin.

 3. Replicate görevini kullanarak yeni bir yerleştirme veri varlığı oluşturun.

 4. Yerleştirme veri varlığını tüketen yeni bir depolama veri varlığı oluşturun.

 5. Yeni yerleştirme veri varlığını çalıştırın.

 6. Yeni depolama varlığını çalıştırın.

Yerleştirme alanının bakımı

Yerleştirme alanının otomatik olarak temizlenmesi desteklenmez. Bu performansı etkileyebilir.
Yerleştirme alanındaki eski tam yükte ve değişim verilerinde manuel temizleme yapmanızı öneririz.

 • Amazon S3

  Tam yükleme verisine sahip birkaç klasör varsa, en son klasör dışındakilerin tümünü silebilirsiniz. Ayrıca işlenmiş olan değişiklik verisi bölümlerini de silebilirsiniz.

 • Snowflake

  İşlenmiş olan değişiklik tablosu kayıtlarını silebilirsiniz.