Ana içeriğe geç

Analiz için veri sağlama

Qlik ayrıca şirket içi verilerinizi Qlik Sense Enterprise SaaS kiracınıza yüklemek için de birkaç seçenek sunar.

Karma veri iletimi

Karma veri iletimi; şirket içi sistemlerinizden ve bulut tabanlı veri kaynaklarınızdan Qlik Sense Enterprise SaaS uygulamasına veya bulut hedeflerine otomatik olarak ve sürekli veri yükleyen kurumsal ölçekte bir Qlik Cloud Veri Hizmetleri hizmetidir.

Desteklenen veri kaynakları şunlardır:

  • Microsoft SQL Server, Oracle ve IBM DB2 gibi ilişkisel veritabanları.

  • SAP ECC gibi kurumsal uygulamalar.

  • Snowflake, Microsoft Azure Synapse ve Amazon Redshift gibi bulut veri depoları.

  • Salesforce, SugarCRM ve Microsoft Dynamics CRM gibi CRM sistemleri.

  • Google Analytics, JIRA ve Slack gibi Web tabanlı veri kaynakları.

Karma veri iletimi

Şirket içi verilerini karşıya yükleme

Qlik DataTransfer, şirket içi veri kaynaklarından Qlik Sense SaaS hedefine veri yüklemenizi sağlayan, departmanlara yönelik bir yardımcı programıdır. Dosyaları manuel olarak yükleyebilir veya güncellemeler için verileri planlayabilirsiniz. Aşağıdaki veri kaynakları desteklenir:

  • QlikView veya Qlik Sense Enterprise on Windows dağıtımınızdan veri bağlantıları.

  • Qlik Sense veya QlikView uygulamaları.

  • Yerel klasörlerden veya ağ paylaşımlı klasörlerinden veri dosyaları.

Qlik DataTransfer ile şirket içi verileri yükleme