Ana içeriğe geç

Karma veri iletimi

Karma veri iletimi ile, analiz uygulamalarında tüketime hazır veriler iletebilirsiniz. Veri kaynakları şirket içinde veya bulutta olabilir. Veriler manuel müdahale olmadan güncel tutulur. Karma veri iletimi Veri hizmetleri ana sayfasından kullanılabilir.

Şurada mevcut değil:Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) kullanıcıları karma veri iletimi kullanamaz.

Şemada, karma veri iletiminin iş akışı ve sistem bileşenlerinin nasıl etkileşime girdiği gösterilmektedir. Mavi oklar veri akışını, kırmızı oklar ise kontrol akışını belirtir.

Öncelikle, başlamak için gereken her şeye sahip olduğunuzdan emin olmak üzere Sistem gereksinimleri ve sınırlamaları bölümünü gözden geçirmelisiniz.

Karma veri iletimi

 1. Qlik Enterprise Manager ile Qlik Cloud Services arasında bağlantı oluşturmak için bir Enterprise Manager kaynağı eklemeniz gerekir.

  Bu yalnızca bir kez gerçekleştirmeniz gereken bir kurulum görevidir.

  Qlik Cloud Services içinde bir kiracı yönetici rolü ve Qlik Enterprise Manager içinde Enterprise Manager düzeyinde bir Yönetici izni gerektirir.

  Qlik Cloud Services ile Qlik Enterprise Manager arasında bağlantı oluşturun

 2. Veri kaynağından bir bulut yerleştirme alanına sürekli veri aktarmak için Qlik Enterprise Manager içinde bir Replicate görevi oluşturun.

  • Veri kaynağı şirket içinde veya bulutta olabilir.

  Bir çoğaltma görevi oluşturun

 3. Qlik Cloud Data Services içinde bir Yerleştirme veri varlığı oluşturun ve Replicate göreviyle ilişkilendirin. Yerleştirme veri varlığı, verileri yerleştiren Replicate görevini kontrol eder.

  Yerleştirme verileri

 4. Yerleştirme verilerinden tablolar oluşturmak için bir depolama veri varlığı oluşturun.

  Tabloları oluşturma ve saklama

 5. Bir analiz uygulamasında veri kümelerini kullanın.

  Karma veri teslimi ile oluşturulan tabloları kullanarak bir analiz uygulaması oluşturma

Veri hizmetleri ana sayfası

Başlatıcı menüsünden () Veri Hizmetleri'ni seçerek Veri hizmetleri ana sayfasına erişebilirsiniz. Veri kaynaklarınızdan bir yerleştirme alanına veri yerleştiren veri varlıkları oluşturabilir ve analiz için hazır veri kümeleri üretebilirsiniz.

Tüm veri varlıklarınızı bulmak için Veri varlıklarını yönet'e tıklayın. Alana, sahibe ve etiketlere göre hangi veri varlıklarının görüntüleneceğini filtreleyebilirsiniz. Bir veri varlığı oluşturduğunuzda etiketleri tanımlarsınız.

Veri alanları

Veri alanları, amaca uygun bir tablo koleksiyonu gibi veri varlıkları oluşturmak ve depolamak için kullanılan, Qlik Cloud kiracınızın yönetilen alanlarıdır. Alanın içinde ayrıca bağlayıcılarla yeni veri bağlantıları oluşturabilir ve uzak Enterprise Manager kaynakları ekleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri alanları

Tüm kullanıcıların, oluşturdukları veri varlıklarının varsayılan olarak depolandığı kişisel bir alanı vardır. Kişisel alanlar özeldir.

Not: Veri varlıklarını alanlar arasında taşımak mümkün değildir.

Veri varlıkları

Bir veri varlığı amaca uygun bir tablo koleksiyonudur. Qlik Cloud Veri hizmetleri içindeki ana çalışma birimidir. Aşağıdaki türlerde veri varlıkları oluşturabilirsiniz:

 • Yerleştirme

  Şirket içi bir veri kaynağından bir veri yerleştirme alanına sürekli veri kopyalama. Yerleştirme veri varlığı, asıl yerleştirmeyi yapan bir Qlik Replicate görevine bağlıdır.

  Yerleştirme verileri

 • Depolama (QVD)

  Yerleştirme veri varlığı tarafından kopyalanan verilerden kullanılmaya hazır QVD tabloları oluşturun. QVD tablosu, manuel müdahale olmaksızın yerleştirme verileriyle güncel halde tutulur.

  QVD tabloları oluşturmak için bir veri varlığı oluşturma

Üst çubuktan Yeni ekle'ye ve ardından Veri varlığı oluştur'a tıklayarak yeni bir veri varlığı oluşturabilirsiniz. Oluşturulacak uygulama türünü Veri varlığı oluştur iletişim kutusunda seçersiniz.

Varlık kartı, varlığın durum bilgilerini görüntüler.

 • Veriler şuna güncellendi:

  Bu zamana kadarki tüm kaynak işlemlerinden elde edilen veriler bu veri varlığından tüketim için kullanılabilir. Bu bilgiler, tüm tablolar yüklendikten ve ilk değişiklik grubu uygulandıktan sonra bir veri varlığı için kullanılabilir.

 • Hatalı tablolar

  Hatalı tablo sayısı.

 • Durum

  Veri varlığının durumu.

  Bir uygulama Çalışıyor durumundayken sürekli olarak güncellenen verilerin kopyalanmasını bekler. Bu, uygulamanın o sırada mutlaka veri kopyaladığı anlamına gelmez.

Not: Veri varlıkları Management Console içinden yönetilmez.

Veri kaynakları

Veri kaynakları harici depolamaya ve Qlik Enterprise Manager öğesine bağlanır.

 • Veri bağlantıları

  Veri varlıklarının harici depolamaya erişmesine izin vermek için veri bağlantıları oluşturursunuz.

  • Bir Amazon S3 yerleştirme alanından okumak için Amazon S3 bağlantısı.

  • Müşteri tarafından yönetilen bir Amazon S3 depolama alanına QVD tabloları yazmak için Amazon S3 bağlantısı.

  Üst çubuktan Yeni ekle'ye ve ardından Veri bağlantısı oluştur'a tıklayarak yeni bir veri bağlantısı oluşturabilirsiniz. Veri kaynağının türünü seçmeniz ve ardından adres ile kimlik doğrulama bilgilerini girmeniz gerekir.

  Veri bağlantıları yalnızca bağlantının sahibi tarafından güncellenebilir.

  QVD tabloları oluşturmak için bir veri varlığı oluşturma

 • Uzak Enterprise Manager kaynakları

  Bu, yerleştirme görevini gerçekleştiren Qlik Replicate sunucusunu kontrol eden uzak Qlik Enterprise Manager sunucusunun bağlantısıdır.

  Qlik Cloud Services ile Qlik Enterprise Manager arasında bağlantı oluşturun

İLGİLİ ÖĞRENME KAYNAKLARI: