Ana içeriğe geç

Sistem gereksinimleri ve sınırlamaları

BU SAYFADA

Sistem gereksinimleri ve sınırlamaları

Bu bölümde, Karma veri iletimi ile ilgili gereksinimler ve sınırlamalar açıklanmaktadır.

Öncelikle, başlamak için gereken her şeye sahip olduğunuzdan emin olmak üzere gereksinimleri gözden geçirmelisiniz

İş akışı ve sistem bileşenleri hakkında daha fazla bilgiyi Karma veri iletimi bölümünde bulabilirsiniz

Gereksinimler

Hibrit veri teslimi için genel gereksinimler.

 • Qlik Cloud üzerindeki kiracı, Qlik Sense Enterprise SaaS ile.

  Kullanıcının, bir veri alanında veri varlıkları oluşturmak, yönetmek ve çalıştırmak için profesyonel erişim lisansına ihtiyacı vardır.

  Çözümleyici erişimi olan kullanıcılar, bir veri alanından yüklenen verileri içeren analiz uygulamalarını kullanabilir.

  Bkz. Veri alanları

 • Qlik Replicate 2021.5 SR4 sürümü yüklü.

  Qlik Replicate yükleme (yalnızca İngilizce)

  Uyumlu bir Qlik Replicate sürümünü her zaman profil menünüzdeki Profil ayarları > Araçlar'dan indirebilirsiniz.

  Lisans gereksinimleri:

  • Şirket içi veri kaynağınıza göre Kaynak Türü.
  • Kullanmak istediğiniz bulut yerleştirme alanına göre Hedef Türü. Aşağıdaki özel gereksinimlere bakın,

 • Qlik Enterprise Manager 2021.5 SR4 sürümü yüklü ve Qlik Replicate sunucusuna erişimle yapılandırılmış.

  Qlik Enterprise Manager yükleme (yalnızca İngilizce)

  Uyumlu bir Qlik Enterprise Manager sürümünü her zaman profil menünüzdeki Profil ayarları > Araçlar'dan indirebilirsiniz.

  • Buluttan Qlik Enterprise Manager sunucusuna mantıksal erişiminizin olması gerekir. Daha fazla bilgi için Qlik Enterprise Manager çevrimiçi yardımındaki Sunucu Ekleme (yalnızca İngilizce) bölümüne bakın.

  • Qlik Cloud ile bağlantı kurabilmek için Enterprise Manager düzeyinde Yönetici iznine sahip olmanız gerekir.

 • Qlik Replicate tarafından desteklenen bir veri kaynağı.

  Veri kaynağı, Qlik Replicate sunucusundan okuma erişimiyle yapılandırılmalıdır. Daha fazla bilgi için Qlik Replicate çevrimiçi yardımından Desteklenen kaynak uç noktaları (yalnızca İngilizce) bölümüne bakın.

  Her kaynak tablo en az bir birincil anahtar veya benzersiz dizin alanı içermelidir.

  Aşağıdaki kaynak veritabanları desteklenmez:

  • Değişiklik işlemeyi desteklemeyen kaynaklar.

  • Güncelleme olaylarındaki tüm verileri göndermeyen kaynak veritabanları; örneğin SAP HANA günlük tabanlı, tam ek günlük kaydı kapalı Oracle ve Salesforce. 

  SAP HANA ile çalışmak için, kaynak uç noktası, tetikleyici tabanlı modda çalışacak şekilde yapılandırılmalıdır.

  SAP Extractor ile çalışmak için hedef uç nokta birincil anahtarlara sahip olacak şekilde yapılandırılmalıdır.

  Oracle kaynaklarıyla çalışmak için, kaynak veritabanı tüm kaynak tablo sütunları için tam ek günlük kaydıyla yapılandırılmalıdır.

 • Qlik Enterprise Manager ile bağlantı kurarken uzak Enterprise Manager kaynağı oluşturabilmek için kiracı yöneticisi olmanız gerekir.

  Qlik Cloud ile Qlik Enterprise Manager arasında bağlantı oluşturun

 • Qlik Cloud dışında veri kaynaklarına bağlanırken izin verilenler listenize temel Qlik Cloud IP adresleri eklemeniz gerekebilir.

  Daha fazla bilgi için Özel ağdan veri kaynaklarına bağlanma bölümünü inceleyin.

QVD tabloları oluşturmak için gereksinimler

 • Hedef Türü için Qlik Replicate lisansı: Qlik Cloud Landing (Karma veri dağıtımı için uyarlanmış ayarlarla Amazon S3).

 • Yerleştirme verileri için, Qlik Replicate sunucu makinesinden yazma erişimi ve Qlik Cloud kiracısından okuma erişimi olan Amazon S3 demeti.

  Daha fazla bilgi için Qlik Replicate çevrimiçi yardımındaki Önkoşullar (yalnızca İngilizce) bölümüne bakın.

  Uyarı: Yerleştirme bölgesinin güvenli olduğundan emin olmanız gerekir. Amazon S3 tarafından yönetilen anahtarlar veya AWS KMS tarafından yönetilen anahtarlar ile sunucu tarafı şifrelemesi kullanabilirsiniz.
 • Depolama (QVD) verilerini Qlik tarafından yönetilen depo yerine kendi yönettiğiniz depoda depolamak istiyorsanız bir Amazon S3 demetiniz olması gerekir. Yerleştirme verileri için kullandığınız Amazon S3 demetini kullanabilirsiniz, ancak bu Qlik Cloud kiracısından da yazma erişimi gerektirir. Ayrıca yerleştirme verileri ve depolama için ayrı klasörler kullanmanız gerekir.

  Depolamayı yönetiyorsanız, Analytics Hub'daki Veriden uygulama oluştur veya Veri profili'ni kullanmak mümkün değildir.

  Uyarı: Yerleştirme bölgesinin güvenli olduğundan emin olmanız gerekir. Amazon S3 tarafından yönetilen anahtarlar veya AWS KMS tarafından yönetilen anahtarlar ile sunucu tarafı şifrelemesi kullanabilirsiniz.

Snowflake gereksinimleri

Uyarı: Verileri Snowflake hedefine teslim etmek istiyorsanız bir Amazon S3 yerleştirme alanı kullanmanız mümkün değildir.

Sınırlamalar

Karma veri dağıtımını kullanımınızla ilgili bazı sınırlamalar vardır.

Yaygın sınırlamalar

 • DDL değişikliklerinin çoğaltılması desteklenmez. Veri kaynağındaki şemada değişiklik yaparsanız yeni veri varlıkları oluşturmanız gerekir.

 • Bir veri varlığının sahibini değiştirmek veya bir veri varlığını başka bir alana taşımak mümkün değildir.

 • Yerleştirme alanının otomatik olarak temizlenmesi desteklenmez. Bu performansı etkileyebilir. El ile temizleme yapmanızı öneririz.

 • Bir Depolama veri varlığındaki tablolara değişiklikleri uygulanırken, varlıktaki farklı tablolar arasında işlem tutarlılığı yoktur. İşlemsel tutarlılık, değişiklik işleme tamamlandığında elde edilebilir.

 • Yerleştirme tabloları, Analytics Hub'da veri kümeleri olarak görünür. Bu tabloları bir analiz uygulamasında kullanmak mümkün değildir.

QVD tabloları oluşturma ile ilgili sınırlamalar

 • Veri alanları her zaman Depolama veri varlığı kapasitesini sınırlayan standart kapasiteyle çalışır. Depolama veri varlığı tarafından işlenen her tablo, standart uygulamalar için desteklenen uygulama boyutuna (bellek içi) kadar olan değişiklikler de dahil olmak üzere genel bir boyuta sahip olmalıdır.

Snowflake sınırlamaları

 • OAuth kimlik doğrulaması, Snowflake ile bağlantı kurulurken desteklenmez.

 • Tüm tablolar aynı dahili şemaya ve tüm görünümler depolama alanındaki aynı veri varlığı şemasına yazılır. Dolayısıyla, tek bir yerleştirme verisi varlığında farklı şemalarda aynı ada sahip iki tablo olamaz.

  Snowflake içinde oluşturulan tablolar hakkında daha bilgi için bkz. Snowflake içinde oluşturulan tabloların ve görünümlerin yapısı.