Ana içeriğe geç

Veri alanlarını yönetme

Bir veri alanını yönetmek için kiracı yöneticisi, veri yöneticisi veya alan sahibi olmanız gerekir. Veri alanının üyelerinden Yönetebilir rolüne sahip olanlar da alanı yönetebilir.

Not: Bir veri alanı oluşturduğunuzda, otomatik olarak Sahip rolüne atanırsınız. Roller ve izinlerle ilgili ayrıntılar için bkz. Veri alanı rolleri ve izinleri.

Alan oluşturma

Kiracı yöneticisi veya veri yöneticisiyseniz Management Console bölümünden veya Veri Hizmetleri ana sayfasından bir veri alanı oluşturabilirsiniz. Veri alanı oluşturucu rolüne sahip, yönetici olmayan bir kullanıcıysanız Veri Hizmetleri ana sayfasından veri alanları oluşturabilirsiniz.

 1. Şunlardan birini yapın:

  • Management Console öğesinin Alanlar bölümünde Yeni oluştur'a tıklayın.

   Management Console'dan veri alanı oluşturma

  • Veri Hizmetleri ana sayfasında, Veri varlıklarını yönet sekmesinde Yeni ekle'ye tıklayın ve ardından Veri alanı oluştur'u seçin.

   Veri ana sayfasından veri alanı oluşturma

 2. Bir isim ve açıklama girin.

 3. Oluştur'a tıklayın.

Bir alanı düzenleme

Kiracı veya veri yöneticisi, veri alanı sahibi veya Yönetebilir rolüne sahip bir veri alanı üyesiyseniz veri alanını düzenleyebilirsiniz.

 1. Şunlardan birini yapın:

  • Management Console, Alanlar bölümünde, Üç nokta düğmesi düğmesine ve ardından Düzenle'ye tıklayın.

  • Veri Hizmetleri ana sayfasında, Veri varlıklarını yönet sekmesinden veri alanını seçin. düzenleme kalemi simgesi Alanı düzenle'ye tıklayın.

 2. Alanı düzenle penceresinde adı ve açıklamayı değiştirin.

 3. Kaydet düğmesine tıklayın.

Alan sahibini değiştirme

Alan sahibini yalnızca kiracı yöneticisi ve veri yöneticisi değiştirebilir. Bu sadece Management Console bölümünden yapılabilir.

 1. Management Console, Alanlar bölümünden Sahibi değiştir'e tıklayın.

 2. Sahibi değiştir penceresinde, ada, e-postaya, konuya veya kullanıcı kimliğe göre bir kullanıcı arayın.

 3. Uygula'ya tıklayın.

Veri alanı üyeleri ve rolleri ekleme ve kaldırma

Bir veri alanı ilk oluşturulduğunda, sadece alanı oluşturan kullanıcı alanın üyesidir. Başka kullanıcılara veri alanına ve alan içindeki veri varlıklarına erişim izni vermek için önce alana üyeler ekleyin, sonra bu kişilere alan ve içindeki veri varlıkları üzerinde izinler atayın. Veri alanı üyeleri ekleyip kaldırabilir ve bu üyelerin rollerini değiştirebilir veya kaldırabilirsiniz. Bir veri alanının üyelerini eklemek veya kaldırmak veya bir üyenin rolünü düzenlemek için bir kiracı veya veri yöneticisi, veri alanı sahibi veya veri alanının Yönetebilir rolüne sahip bir üyesi olmalısınız. Bir veri alanının üyelerine atayabileceğiniz farklı roller hakkında bilgi edinmek için bkz. Veri alanı rolleri ve izinleri.

 1. Şunlardan birini yapın:

  • Management Console içindeki Alanlar bölmesinden Üç nokta düğmesi düğmesine ve ardından Üyeleri yönet'e tıklayın.

  • Veri Hizmetleri ana sayfasında, Veri varlıklarını yönet sekmesinden bir veri alanı seçin. bilgi simgesi Ayrıntılar'a ve ardından Üyeler'e tıklayın.

 2. Üye ekle'ye tıklayın.

 3. Alana eklemek için bir kullanıcı arayın.

 4. Yeni kullanıcı için rolleri seçin.

 5. Üye ekle'ye tıklayın.

 6. Bir üyeyi kaldırmak için Üç nokta düğmesi simgesine ve ardından Sil'e tıklayın.

 7. Üyenin rolünü değiştirmek için aşağı açılır menüden rolü seçin ve rolleri ayarlayın.