Ana içeriğe geç

QVD tabloları oluşturmak için bir veri varlığı oluşturma

Data Services ana sayfasında bir depolama veri varlığı oluşturursunuz. Depolama veri varlığı, verileri Amazon S3 demetinden alır, QVD tablolarına dönüştürür ve depolar. Tablolar, yönetilen Qlik Cloud deposunda veya sizin yönettiğiniz bir depoda saklanabilir. Veriler, şirket içi veri kaynağından sürekli olarak güncellenir.

 1. Data Integration Ana Sayfası'nda Yeni ekle'ye tıklayın ve Veri varlığı oluştur'u seçin.
 2. Veri varlığı oluştur iletişim kutusunda aşağıdaki alanları doldurun:

  • Ad: Veri varlığının adı.

  • Alan: Veri varlığının hedef alanını belirtin.

  • Varlık türü: Depolama (QVD) öğesini seçin.

  • Veri varlığı oluşturulduğunda açmak için 'ı seçin.

  Hazır olduğunuzda Oluştur'u tıklayın.

 3. Kaynak verileri seç'e tıklayın.

 4. Depolama verisi varlığı için kaynak olarak kullanmak istediğiniz yerleştirme verisi varlığını seçin ve Seç'e tıklayın. Yalnızca Amazon S3 yerleştirme veri varlıklarını seçebilirsiniz.

  Kaynak ve depolama ayarları iletişim kutusu görüntülenir.

 5. Kaynak

  Yerleştirme veri varlığı tarafından kullanılan Amazon S3 demeti için veri bağlantısını seçin. Bu, Replicate görevinin hedef uç noktasında tanımlanan demettir. Bağlantı, Qlik Cloud kiracısından okuma erişimine sahip olmalıdır.

  Bir veri bağlantınız yoksa oluşturmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Amazon S3 (yalnızca İngilizce).

 6. Depolama

  QVD tablolarını saklamak istediğiniz yeri seçin.

  • Qlik tarafından yönetilen depolama

  • Müşteri tarafından yönetilen depolama

   QVD tablolarını kendi yönettiğiniz bir Amazon S3 demetinde saklayabilirsiniz. Depolama için kullanmak üzere Amazon S3 demetine yönelik bir veri bağlantısı seçin. Bağlantı, Qlik Cloud kiracısından yazma erişimine sahip olmalıdır.

   Bir veri bağlantınız yoksa oluşturmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Amazon S3 (yalnızca İngilizce).

 7. Kullanılacak klasör:

  QVD tablolarını depolamada saklarken hangi klasörün kullanılacağını seçin Klasör yoksa, veri varlığını çalıştırdığınızda oluşturulur. Kök'ü seçerek QVD tablolarını demetin kökünde saklayabilirsiniz.

  Müşteri tarafından yönetilen depolama'yı seçtiyseniz, klasör adı Amazon S3 adlandırma yönergelerine göre geçerli olmalıdır.

  Uyarı: Aynı klasörü başka bir veri varlığı olarak kullanmayın. Bu, iki veri varlığının birbirlerinin QVD tablolarının üzerine yazmasına yol açabilir.
 8. Ayarlarınızı onaylamak için Tamam'a tıklayın. QVD tablolarını oluşturmaya başlamadan önce tablo yapısını önizleyebilirsiniz.

 9. Veri varlığınızı kaydetmek için Kaydet'e tıklayın.

 10. QVD tablolarını oluşturmaya başlamak için Çalıştır'a tıklayın.

Çalışmakta olan ve halihazırda yerleştirme verilerini tam yüklemiş bir yerleştirme veri varlığı kullandıysanız şimdi QVD tabloları oluşturulacaktır.

Not: Her tablo için ilk toplu işlemi çalıştırdıktan sonra, tabloya satırın güncelleme zamanını içeren "zaman damgası" adlı yeni bir sütun eklenir.

İlk yükleme tamamlanmadan önce bir grup değişiklik varsa, ilk yükleme tamamlanana ve ilk değişiklik grubu uygulanana kadar varlık kartındaki Veriler şuna güncellendi: değeri güncellenmez.

Örneğin, 1 milyon sipariş içeren bir sipariş tablosu ve 10 milyon sipariş ayrıntısı içeren bir sipariş ayrıntıları tablosu barındıran bir veri varlığı yüklediğinizi varsayalım. Tabloların tam olarak yüklenmesi sırasıyla 10 ve 20 dakika sürer. Önce sipariş tablosu yüklenir, ardından sipariş ayrıntıları gelir. Sipariş tablosu yüklenirken yeni bir sipariş girildi. Yani sipariş ayrıntıları yüklendiğinde, henüz sipariş tablosunda yer almayan yeni sipariş ayrıntılarını içerebilir. Yalnızca ilk değişiklik grubu uygulandıktan sonra, sipariş ve sipariş tabloları senkronize olur ve aynı anda tümüyle güncellenir.

QVD tablolarını Qlik Sense hub'ında Katalog'un altında bulabilirsiniz. Veri kümelerini görüntülemek için Türler'de Veri'yi seçin.