Ana içeriğe geç

Karma veri teslimi ile oluşturulan tabloları kullanarak bir analiz uygulaması oluşturma

Bir analiz uygulamasında bir depolama veri varlığı tarafından oluşturulan tabloları kullanabilirsiniz. Tablolar Qlik Sense hub'ı içinde mevcuttur.

Şuradaki Snowflake tablolarını da kullanabilirsiniz:

 • İsteğe bağlı uygulamalar.

 • Dinamik görünümler

 • Üçüncü taraf uygulamalar

Karma veri teslimi ile oluşturulan bir QVD tablosundan uygulama oluşturma

Tabloları görüntülemek için Katalog'a tıklayın ve Türler'den Veri'yi seçin.

Bir tabloyla ilgili bilgileri görüntülemek için tablodaki Ayrıntılar'a tıklayın. QVD depolamayı kendiniz yönetiyorsanız, Veriden uygulama oluştur veya Veri profilini kullanabilmeniz için önce tabloyu bağlamanız gerekir.

 • Veri profili ile ilgili bilgileri görüntülemek için Veri profili'ne tıklayın.

 • Tabloya dayalı olarak yeni bir analiz uygulaması oluşturmak için Verilerden uygulama oluştur'a tıklayın.

Analiz uygulamaları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Uygulama oluşturma ve veri ekleme..

Bir QVD tablosunu bağlama

Qlik yönetilen depolamayı kullanmak yerine depolamayı kendiniz yönetiyorsanız, Verilerden uygulama oluştur'u veya Veri profili'ni kullanabilmek için önce veri kümesini bağlamanız gerekir.

 1. Tabloyu açın.

 2. Veri kümesine bağlan'a tıklayın.

  Veri kümesine bağlan ayarları görüntülenir. Demet Adı zaten doldurulmuş.

 3. Görüntülenen demet için Erişim Anahtarınızı ve Gizli Anahtarınızı ekleyin.

 4. Veri kümesine bağlan'a tıklayın.

Artık şunları yapabilirsiniz:

 • Veri profili ile ilgili bilgileri görüntülemek için Veri profili'ne tıklayın.

 • QVD tablosuna dayalı olarak yeni bir analiz uygulaması oluşturmak için Verilerden uygulama oluştur'a tıklayın.

Karma veri teslimi ile oluşturulan Snowflake tablolarını kullanma

 1. Oluşturulan tabloların depolandığı Snowflake veritabanıyla bağlantınız olduğundan emin olun.

  Daha fazla bilgi için bkz. Snowflake bağlantısı oluşturma (yalnızca İngilizce).

 2. Snowflake veritabanına bağlanın ve ihtiyacınız olan görünümleri uygulamanıza ekleyin.

  Daha fazla bilgi için Snowflake veritabanından veri seçme ve yükleme (yalnızca İngilizce) konusuna bakın.

Verileri okurken fiziksel depolama tabloları yerine görünümleri kullanmak en iyi uygulamadır. Tablolar ve görünümler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Snowflake içinde oluşturulan tabloların ve görünümlerin yapısı.

Verileri yeniden yükleme

Tablolar, veri kaynağıyla senkronize olacak şekilde veri varlıkları tarafından sürekli olarak güncellenir, ancak tabloları kullanan bir uygulama otomatik olarak yenilenmez. Uygulama hazır olduğunda, uygulama verilerinin sürekli olarak yenilenmesi için bir yeniden yükleme programı oluşturmanız gerekir. Yeniden yükleme programının zamanlamasını dikkate almanız gerekir. Tabloların mümkünse yeni verilerle güncellenebildiği bir zamanda uygulamayı yeniden yüklemenizi öneririz.

Daha fazla bilgi için bkz. Bulut hub'ında uygulama verilerini yeniden yükleme.

Not: Uygulama her yeni veri aldığında tüm görselleştirmelerin yeniden hesaplanması gerekir.
Uyarı: Artık kaynakta bulunmayan işlem geçmişini saklarsanız, uygulamayı yeniden yüklediğinizde bu veriler kaybolur.