Ana içeriğe geç
Duyuruyu kapat

Etki analizi ile verilerin kökenini analiz etme

Etki analizi ile, veri kaynaklarının ve uygulamaların kökenini görün. Etki analizi, bir veri kümesinin veya uygulamanın, veri girdilerini ve veri çıktılarını göstererek kökeninin grafiksel bir görünümünü sunar.

Köken grafiği, kuruluşunuzdaki uygulamaların ve verilerin veri akışını gösterir. Bir uygulama veya veri kümesinde öğesine tıklayıp, ardından Etki analizi'ni seçerek köken grafiğini açın. Köken grafiğine ayrıca veri kümesinin Ayrıntılar bölümünden de erişebilirsiniz.

Köken grafiği

Farklı düğümler aracılığıyla veri akışını gösteren köken grafiği

Köken grafiği, uygulamalarda ve veri kümelerinde verilerin nasıl kullanıldığını gösterir. Uygulamaları ve veri kümelerini düğümler olarak görselleştirir. Her düğüm, veri akışını gösteren oklarla birbirine bağlanır. Örneğin, uygulama düğümleri tarafından hangi veri kümesi düğümlerinin kullanıldığını ve hangi uygulama düğümlerinin diğer uygulamalar tarafından kullanılan veri kümeleri oluşturduğunu görebilirsiniz. Uygulamaların ve veri kümelerinin kullanımını ve bağımlılıklarını açıkça görebilirsiniz.

İzinler

İlgili öğenin etki analizini hub'dan görüntülemek için bir uygulamayı veya veri kümesini görüntüleyebilmeniz gerekir. Köken grafiğinde, erişiminiz olmayan ancak analiz için seçilen öğenin kökeninde bulunan uygulamalara ve veri kümelerine ait düğümleri görebilirsiniz. Bu düğümlerin adını görüntüleyebilirsiniz, ancak bunları açamaz veya ayrıntılarını göremezsiniz. Kökenlerini görmek için bu düğümlerin etki analizini görüntülemeyi seçebilirsiniz.

Etki analizi bir kiracıda varsayılan olarak bulunmaz ve kiracı yöneticisi tarafından kullanıma açılmalıdır. Bkz. Etki analizini yönetme.

Roller

Köken grafikleri, kuruluşunuzdaki farklı rolleri destekler.

Veri yöneticileri

Köken grafiği, veri yöneticilerinin verilerin kökenini anlamasına yardımcı olarak meta veri eklemeyi ve kalite sorunlarını çözmeyi kolaylaştırır. Grafik, çalışma verimliliğini artırarak veri kümesi hatlarını, kullanımını ve olası çoğaltmaları kolayca tanımlamaya yardımcı olabilir.

Uygulama geliştiriciler ve veri modelleyiciler

Köken grafiği, veri kaynaklarında güveni artırır ve daha iyi anlamayı sağlar. Bir veri kümesinin tam geçmişine (örneğin, hangi uygulamalar tarafından kullanıldığı) bakın ve mevcut bir veri kümesinden türetilen yeni bilgileri tanımlayın. Verilerin uygulamanız veya veri modeliniz için doğru veriler olduğundan emin olun.

Köken grafiği

Köken grafiği, veri kaynağının kökenindeki düğümleri görüntüler. Her düğüm, seçili veri kümesinin veya uygulamanın kökenindeki bir adımı temsil eder. Bu köken bilgisi, bir uygulama her yüklendiğinde veya verileri yeniden yüklediğinde derlenir. Uygulamanız yakın zamanda yeniden yüklenmediyse, köken eksik veya yanlış olabilir.

Köken grafiği grafiğinde aşağıdaki düğüm türleri görüntülenir:

 • Veri kümesi: Veri kümeleri, bağlayıcılar ya da veri dosyaları gibi veri kaynaklarıdır. Veri kümeleri çoğu kez bir alana eklenen veya bir uygulama tarafından bir QVD dosyası olarak üretilen veri kaynaklarıdır. Veri kümesi düğümleri veri kümesinin konumunu ve paylaşılan ya da yönetilen bir alanda olduğunu gösterir.

 • Uygulama: Uygulama düğümleri, kökendeki veri kaynaklarını kullanan Qlik Sense analitik uygulamalarını temsil eder. Uygulama düğümleri, uygulamanın uygulama adını ve konumunu QCS (Qlik Cloud) olarak görüntüler.

Bir köken grafiğinde bulunan düğümler, seçtiğiniz veri kümenizin veya uygulamanızın girdileridir veya veri kümenizin veya uygulamanızın çıktılarıdır.

Etki analizi için kök düğüm olarak atamak üzere bir veri kümesi veya uygulama seçin. Köken grafiğinde koyu gri bir kenarlıkla işaretlenir.

Bir kök düğüm

Bir köken grafiğinin, koyu gri bir kenarlıkla kök düğümü.

Köken grafiği, kök düğümün girdi ve çıktı düğümlerinin sayısını görüntüler. Girdi düğümleri, kök düğümden yukarı giden düğümlerdir. Tipik girdi düğümleri, kök düğüm tarafından kullanılan veri kaynaklarını veya kök düğüm tarafından kullanılan veri kümelerini üreten uygulamaları içerir. Çıktı düğümleri, kök düğümden aşağı giden düğümlerdir. Tipik çıktı düğümleri, kök düğümü bir veri kaynağı olarak kullanan uygulamalar veya kök düğümün veri kümeleri çıktısıdır.

Bir düğüme tıklayarak seçin. Bir düğüm seçildiğinde, o düğümün kökeni yeşille vurgulanır ve mevcut düğüm ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıntıları olan seçili bir düğümün vurgulanan kökeni

Yeşille vurgulanan diğer düğümler aracılığıyla tam kökenini gösteren bir düğüm seçilmiş.

Düğüm ayrıntıları

Ayrıntılar, söz konusu uygulamaya veya veri kümesine erişiminizle sınırlıdır. Ayrıntılar aşağıdaki bilgileri sağlayabilir:

 • Ad

 • Açıklama

 • Etiketler

 • Konum

 • Alan

 • Sahip

 • Oluşturan

 • Son değiştirme

Uygulama veya veri kümesini görüntüleme izniniz yoksa sadece adı görüntüleyebilirsiniz.

Köken grafiğinde gezinme

Köken grafiğinde gezinmek için tıklayın ve sürükleyin. Ayrıca gezinme düğmelerini de kullanabilirsiniz. Köken grafiğini kök düğümde ortalamak için Ana sayfa üzerine tıklayabilirsiniz. Seçimlerinizde gezinmek için geri ve ileri düğmesini kullanın.

Köken grafiği gezinmesi

Köken grafiği için gezinti düğmeleri.

Analiz edilmekte olan kök düğümü değiştirmek için bir düğüm seçin ve ardından ayrıntılar panelinden Etki analizi'ni seçin.

Kök düğümün yalnızca girdilerini veya çıktılarını görüntülemek için köken grafiğini filtreleyin. Arama kutusunu kullanarak belirli düğümleri arayın.

Arama kutusu ile girdi ve çıktı filtreleri

Köken grafiği arama kutusu ve girdi ve çıktı filtreleri.

Kökende aynı mertebede olan büyük düğüm grupları tek bir gruba daraltılabilir. Tüm düğümleri görüntülemek için bunları genişletebilirsiniz. Daraltılmış gruptaki bir düğümü arayarak da gösterebilirsiniz.

Altında daraltılmış düğümler olan düğümler

Altında daraltılmış düğümler olan düğümler.

Sınırlamalar

Etki analizinin ve köken grafiğinin aşağıdaki sınırlamaları bulunur:

 • Etki analizinin Qlik Sense SaaS içinde yayınlanmasından sonra yeniden yüklenmeyen uygulamaların, yeniden yüklenene kadar tam köken bilgisi bulunmayabilir. Etki analizi kiracınız için açıldıktan sonra yüklenmedilerse bazı düğümlerin ayrıntıları sınırlı olabilir.

 • Kiracınızın dışındaki veri kümelerinin; örneğin SQL Server veya Google Drive bağlantılarının düğüm ayrıntıları veri kümesinin türü ve adı ile sınırlıdır. REST bağlantılarının yalnızca REST verisi oldukları görüntülenir.

Köken grafiğini kullanma

Verilerin kaynağını ve kullanımını izleyin. Veri kökenini izlemek, verilerin nereden geldiğini ve kuruluşunuzda nasıl dolaşıp kullanıldığını anlamanıza yardımcı olur.

Uygulama geliştiricileri, veri kaynaklarına güveni ve anlaşılmasını geliştirmek için köken grafiğini kullanabilir. Aşağıdaki gibi soruları yanıtlayın:

 • Bu veri kümesi nereden geliyor?

 • Bu veri kümesini hangi uygulamalar kullanıyor?

 • Bu veri kümesinden türetilmiş başka veri kümeleri var mı?

Uygulama geliştiricileri, bir konu alanıyla ilgili birden çok veri kümesi bulabilir. Veri kümesinin kökenine bakarak nereden geldiğini ve başka hangi uygulamaların veriyi kullandığını görebilirsiniz.

Bir veri yöneticisi olarak, köken grafiğini operasyonel verimliliği, işbirliğini ve veri kalitesini artırmak için kullanabilirsiniz. Aşağıdaki gibi soruları yanıtlayın:

 • Uygulamalarda hangi veri kümeleri kullanılmıyor?

 • Hangi veri kümeleri yineleniyor olabilir?

 • Veri ardışık düzenleri ve dönüşümler basitleştirilebilir mi?

 • Veri ardışık düzeninde herhangi bir yerde bir veri kümesinde yapılan bir değişikliğin aşağı yöndeki etkileri nelerdir?

Örnek: Köken grafiğiyle veri kümelerini bulma

Bir uygulama geliştiricisi olarak, veri yöneticiniz size uygulama geliştirmek istediğiniz veri kümelerini sağlayabilir. Bu örnekte, veri yöneticisi, QVD Çıktı-2 uygulamasından QVD dosya çıktısını kullandığını söyledi. QVD dosyalarının çıkarıldığı paylaşılan alana bakıldığında hangi veri kümelerinin kullanılacağı çok açık değildir.

QVD Çıktı alanı

İçindeki tüm QVD dosyalarını sıralanmış olarak gösteren QVD Çıktı alanı.

Veri kümelerinden birinde (bu örnekte EmployeeData) öğesine tıklayın, ardından Etki analizi'ni seçin.

EmployeeData'nın bir etki analizi

EmployeeData QVD dosyasının etki analizi.

Kökeni yukarı doğru izlediğinizde, bu veri kümesinin QVD Çıktı-2'nin çıktılarından biri olduğunu görebilirsiniz. QVD-Çıktı 2'yi seçin ve etki analizini görüntüleyin.

QVD-Output-2'nin etki analizi

QVD-Output2 uygulamasının etki analizi

Artık QVD-Çıktı-2'nin tüm çıktılarını görebilir ve uygulamanızda hangi veri kaynaklarını kullanacağınızı bilebilirsiniz.

Örnek: Köken grafiği ile veri sorunlarını tanılama

Bir uygulama geliştiricisi olarak, uygulamalarınızdan birini, App7'yı kullanan bir istemci, uygulamada bazı verilerin eski göründüğünü bildirdi. Komut dosyasını çalıştırdığınızda her şey yolunda görünüyor, bu nedenle uygulamada Etki analizini açıp girdilerine bakıyorsunuz. Kaynak QVD dosyalarının her birinin ayrıntılarına baktığınızda, Destek adlı dosyanın birkaç gündür yüklenmediğini görüyorsunuz.

Destek ile ilgili ayrıntılar

Support.qvd düğümünün köken grafiğindeki ayrıntılar.

Uygulamanın sahibini belirleyebilir ve ardından daha fazla araştırma yapmak için kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Örnek: Aşağı yöndeki etkileri değerlendirme

Veri yöneticisi olarak, bağlayıcı verilerini işleyen eski uygulamalardan birinin komut dosyasında ve çıktılarında güncellemeler yapmayı planlıyorsunuz. İşleme uygulamasının bir etki analizi (QVD-Çıktı-1) aşağı yöndeki etkiyi belirleyebilir ve hangi çıktıların halen kullanımda olduğunu görebilir.

QVD-Çıktı-1'in etki analizi

QVD-Output-1 uygulamasının bir etki analizi.

QVD-Çıktı-1'den gelen çıktıları kullanan birkaç aşağı akış uygulaması vardır. Uygulama sahiplerini görüntülemek için uygulamaları seçin.

Uygulama1'in Ayrıntıları

App1 uygulamasının ayrıntıları.

Planladığınız değişiklikleri yapmadan önce, uygulama işlevselliğinin planlanmış değişikliklerden etkilenmediğinden emin olmak için uygulama sahipleriyle konuşmanız gerekir.

Örnek: Veri ardışık düzenindeki fazlalıkları belirleme

Veri yöneticisi olarak, işlem hattını basitleştirme ve birleştirme fırsatlarını belirlemek için işlem hattını incelemeye karar verirsiniz. Bağlayıcılarınızdan birinden veri işleyen iki uygulama olduğunu biliyorsunuz. Etki analizi için uygulamalardan birini seçin, ardından etki analizini görüntülemek için veri bağlayıcısını seçin.

Veri bağlayıcısının etki analizi

Veri bağlantısının, akış aşağı yönde veri kökeninin tam kapsamını gösteren düğümünün bir etki analizi.

Bu bağlayıcıdan iki QVD çıkaran iki işlemci uygulama vardır. İki uygulamanın çıktıları arasında bir miktar benzerlik de vardır. Burada tek bir işlemci uygulamada birleştirilebilecek fazlalıklar ve belki daha az sayıda çıktı olabilir. Basitleştirilebilir olup olmadıklarını görmek için bu uygulamaları ve çıktılarını inceleyin.