Ana içeriğe geç

Varlık paneli

Varlık panelini kullanarak sayfanıza veya görselleştirmenize varlık ekleyin.

Varlık panelini açmak için sayfadaki araç çubuğundan Varlıklar'a tıklayın. Düzenleme modunda olmalısınız.

Alanlar seçili durumda varlık paneli

Assets panel with Fields selected.

Qlik Sense yapılandırmanıza bağlı olarak, tüm varlıklar kullanılamayabilir.

Alanlar

Alanlar, uygulamanızda kullanılabilen verileri temsil eder. Grafik önerileriyle görselleştirmeler oluşturmak için bir alanı bir sayfaya sürükleyin. Alanı bir görselleştirmeye eklemek için alanı görselleştirmeye sürükleyin.

Ayrıca aşağıdakileri yapmak için alanlara sağ tıklayabilirsiniz:

Tarih ve saat

Tüm tarih alanları Date and time ile işaretlenir ve alanın tarih ve saat özniteliklerini kullanmak için genişletilebilir. Veri yöneticisini kullandığınızda tarih ve saat öznitelikleri otomatik olarak oluşturulur. Veri yüklemek için veri komut dosyasını kullandıysanız, türetilmiş alanlar kullanarak tarih ve saat öznitelikleri oluşturmanız gerekir.

Bkz. Tarih ve saat alanları

Harita verileri

Harita görselleştirmelerinde coğrafi noktalar olarak tanınan tüm alanlar Map ile işaretlenir.

Bkz. Kendi harita verilerinizi yükleme

Ana öğeler

Uygulamanızda yeniden kullanılabilir ana öğeler olarak boyutlar, hesaplamalar ve görselleştirmeler oluşturur ve bunları kaydedersiniz.

Bkz.

Grafikler

Görselleştirmeler oluşturmak için grafikleri sayfanıza sürükleyin.

Bkz. Görselleştirmeler

Özel nesneler

Özel tasarlanmış görselleştirmelerle uygulamalarınızı geliştirin.

Bkz. Özel bir nesne kullanarak bir görselleştirme oluşturma

Uygulama navigasyon bağlantıları

Uygulama navigasyon bağlantılarını kullanarak on-demand uygulamalar oluşturun. On-demand uygulamalar, bir seçim uygulaması tarafından toplama biçiminde yüklenen verilerin bir alt kümesini yükler.

Bkz. İsteğe bağlı uygulama oluşturma

Dinamik görünümler

Seçim yapıldıkça dinamik olarak yenilenebilen grafiklerde büyük veri kümelerinin ilgili alt kümelerini sorgulamak ve görüntülemek için dinamik görünümler oluşturun.

Bkz. Dinamik görünümlerle verileri yönetme

Değişkenler

Değişkenlere genel bakışı açmak için Variables öğesine tıklayın.

Bkz. Değişkenlere genel bakış

Arama

Arama alanını kullanarak varlıkları bulun. Arama alanına yazmaya başladığınızda, arama dizesini içeren bir ada veya etikete sahip tüm öğeler sunulur.

Bkz. Varlıklarda arama yapma

İLGİLİ ÖĞRENME KAYNAKLARI: