Ana içeriğe geç

Qlik Sense Enterprise on Windows ile Qlik Sense Enterprise SaaS arasında uygulama dağıtma

BU SAYFADA

Qlik Sense Enterprise on Windows ile Qlik Sense Enterprise SaaS arasında uygulama dağıtma

Qlik Sense Enterprise on Windows üzerinde klasörlerde uygulama yayınladığınızda, uygulamaları Qlik Sense Enterprise SaaS dağıtımınıza da dağıtmak isteyebilirsiniz. Qlik Sense Enterprise on Windows ve bulut kiracınızda yapılandırmalar yaparak, uygulamaları bir akışa yayınladığınızda otomatik olarak Qlik Sense Enterprise SaaS dağıtımınıza dağıtılması için buluta dağıtımı otomatikleştirebilirsiniz.

Not: Bir Qlik Sense uygulaması Qlik Sense Enterprise on Windows ile SaaS editions of Qlik Sense arasında dağıtılıp yayınlandığında özel topluluk sayfaları dahil edilmez. Yalnızca yayınlanmış topluluk sayfaları mevcuttur.

Önkoşullar

Qlik Sense Enterprise on Windows ile Qlik Sense Enterprise SaaS arasında bir uygulama dağıtmak için aşağıdakilere ihtiyacınız vardır:

 • Qlik Sense Enterprise on Windows. SaaS editions of Qlik Sense ürününe dağıtım yaparken Qlik Sense Enterprise on Windows dağıtımınız ya mevcut sürümde ya da önceki iki sürümden biri (Haziran 2018 sürümünden başlayarak) olmalıdır.
 • Qlik Sense Enterprise SaaS kiracısı.
 • Çoklu bulutu içeren bir lisans. Qlik Sense Enterprise on Windows ve Qlik Sense Enterprise SaaS için aynı imzalı lisans anahtarını kullanmanız gerekir.

Yapılandırmalar

Aşağıda, yapılandırma adımlarının üst düzey bir açıklaması yer almaktadır.

 1. Qlik Sense Enterprise on Windows sunucunuzun Qlik Management Console (QMC) bölümünde bir dağıtım ayarlayın.

 2. Kiracıda çoklu bulut kimlik sağlayıcısı yapılandırması oluşturun.

 3. QMC bölümünde dağıtım politikasını oluşturun.

Dağıtım oluşturma

Do the following:

 1. QMC başlangıç sayfasından Bulut dağıtımı'nı açın.

 2. Dağıtım oluşturma'ya tıklayın.

 3. Sol alt köşedeki Yeni oluştur'a tıklayın.

 4. Bir dağıtım adı girin.

  Bu adı dağıtım politikasında kullanacaksınız.

 5. API  endpoint(API uç noktasını), yani kiracı adresinizi girin.

  Örnek: https://my-tenant.eu.qlikcloud.com.

 6. Audience(Hedef kitle) için qlik.api girin.

 7. Use local bearer token(Yerel taşıyıcı belirteci)'ni seçin.

  Not: Yerel bir taşıyıcı belirteci kullanmak kurulumu basitleştirir. Bunu kullanmazsanız, bunun yerine İstemci Kimliği, İstemci Parolası ve Belirteç uç noktasını girmeniz gerekir.
 8. Panoya kopyala'yı tıklayın.

  Kimlik sağlayıcı yapılandırmasında yerel taşıyıcı belirtecine ihtiyacınız vardır.

 9. Uygula'ya tıklayın.
Not: Dağıtım kurulumu, QMCBulut dağıtımı altında da mevcuttur.

Kimlik sağlayıcı yapılandırmasını oluşturma

Do the following:

 1. Qlik Sense Enterprise SaaS kiracınızda Management Console öğesini açın ve soldaki menüden Kimlik sağlayıcı'yı seçin.

 2. Yeni oluştur'a tıklayın.

  Kimlik sağlayıcı yapılandırması oluştur penceresi açılır.

 3. Tür altından Çoklu bulut'u seçin.

 4. İsteğe bağlı olarak bir açıklama girin.

 5. Yerel taşıyıcı belirteci kutusuna, dağıtım kurulumunda kopyaladığınız belirteci yapıştırın.

Dağıtım politikasını oluşturma

Dağıtım ilkeleri, yayınlanan bir uygulamanın Qlik Sense Enterprise SaaS içindeki bir veya daha fazla dağıtıma dağıtılıp dağıtılamayacağını belirlemek için kullanılır. Yalnızca yayınlanan uygulamalar dağıtılabilir.

Do the following:

 1. QMC (Qlik Sense Enterprise on Windows) içinde, Bulut dağıtımı bölümünü açın ve Dağıtım politikaları'nı seçin.

 2. Yeni oluştur'a tıklayın.

 3. Şablondan kural oluştur listesinden, Distribution_App'i seçin.

 4. Dağıtım politikasını adlandırın.

 5. Temel altında, kaynak filtre değerinin App_* olduğundan ve Dağıt eylemim seçildiğinden emin olun.

 6. Kural düzenleyicide, konu, ad, = ve değer değerlerini koruyun. Son alanda yalnızca, daha önce (Dağıtım oluşturma içinde) oluşturduğunuz dağıtımın adını eklemeniz gerekir. Dağıtım olduğunu varsayalım.

  Ardından Gelişmiş bölümündeki Koşullar kutusunda şu dize görülmelidir: ((subject.name="deployment")).

 7. Kuralı doğrula'ya tıklayın.

  Kural söz dizimi kontrol edilir ve geçerliyse bir onay görüntülenir.

 8. Kuralı kaydetmek için Uygula'ya tıklayın.

Bu, bir akışta yayınlanan tüm uygulamaların aynı zamanda Qlik Sense Enterprise SaaS kiracınıza dağıtıldığı basit bir uygulama dağıtımı örneğidir. Özel özellikleri kullanarak, uygulama dağıtımı için daha ayrıntılı kurallar oluşturabilirsiniz. Bkz. Dağıtım politikaları - örnek (yalnızca İngilizce).