Ana içeriğe geç

Qlik Sense SaaS sürümlerine giriş

Qlik ürünleriyle verilerinize bir genel bakış elde etmek için uygulamalar ve görselleştirmelerle çalışabilirsiniz. Verilerinizdeki ilişkileri görerek bilgiye dayalı kararlar alabilir ve yeni keşiflerde bulunabilirsiniz.

Qlik Demoları'nda da görebileceğiniz gibi ürünlerimiz birçok farklı amaca hizmet eder. Bir tedarik zincirinin haritasını oluşturabilir, tıbbi ekipman maliyetlerini izleyebilir veya çevrimiçi spor oyunlarınızın taslağını yönetebilirsiniz.

Qlik Sense, tüm beceri seviyelerinden kullanıcıların veri araştırmasına ve keşif yapmasına olanak tanıyan bir veri analitiği platformudur. Qlik Sense ile etkileşimdeki başlıca iki alan, bulut hub'ları ve uygulamalardır. Kullanıcı rolü, Qlik Sense içinde neler yapıp yapamayacağınızı belirler.

Kullanıcı rolleri

Qlik Sense kiracısının tüm üyeleri, kullanıcı rolüne sahiptir. Qlik Sense, Qlik Sense bulut hub'ı kullanıcılarına atanabilen iki kullanıcı rolüne sahiptir: analyzer ve professional.

Analyzer

Analyzer'lar uygulamaları kullanabilir. Bulut hub'ını diğer kullanıcıların paylaştığı uygulamalara erişmek ve onları keşfetmek için kullanabilirsiniz ancak burada kendi uygulamalarınızı oluşturamazsınız.

Uygulamalarda araştırma ve veri keşfi yapabilirsiniz. Alanlarda uygulamaları görüntüleyebilirsiniz. Paylaşılan alanlardaki uygulamalar için kendi özel seçim imlerinizi, anlık görüntülerinizi ve hikayelerinizi ekleyebilirsiniz. Yönetilen alanlarda, uygun izinlere sahipseniz o alandaki uygulamalara kendi özel seçim imlerinizi, anlık görüntülerinizi ve hikayelerinizi de ekleyebilirsiniz.

Professional

Professional'lar Qlik Sense dağıtımındaki tüm özelliklere erişime ihtiyacı olan kullanıcılardır. Bir professional kullanıcı uygulama oluşturabilir, düzenleyebilir ve paylaşabilir. Professional lisans kullanıcıları, paylaşılan alanlar da oluşturabilir.

Bir professional kullanıcıysanız, bulut hub'ında birçok farklı role sahip olabilirsiniz. Kendi başınıza veya diğer üyelerle iş birliği içinde uygulama oluşturabilirsiniz. Alanlardaki içeriklere erişimi düzenleyen, paylaşılan veya yönetilen alanların yöneticisi olabilirsiniz.

Kiracı yöneticileri

Kiracı yöneticileri, Qlik Sense dağıtımlarını yöneten kullanıcılardır. Kiracı yöneticileri, bulut hub'ındaki Professional kullanıcılarına benzer izinlere sahiptir. Ek yönetim özelliklerine de sahiplerdir. Management Console'a erişimi olan tek kullanıcı, kiracı yöneticisidir.

Qlik Sense Enterprise SaaS yönetimi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için SaaS dağıtımlarının sahipleri ve yöneticileri bölümüne bakın.

Uygulamalar

Qlik Sense veri analizinin özü, uygulamadır. Uygulamalar, uygulama içindeki görselleştirmeleri kullanarak veri keşifleri yapmanızı sağlar. Uygulamalar; veri kaynakları, sayfalar ve hikayelerden oluşur:

Veri kaynakları

Qlik Sense uygulamalarının veri kaynakları eklemeye ve veri yüklemeye yönelik iki aracı vardır: 

 • Veri yöneticisi: Uygulamanıza veri ekleme konusunda görsel bir deneyim sunar. Verilerinizi ilişkilendirmek ve dönüştürmek için veri tablolarını sürükleyip bırakabilirsiniz.
 • Veri yükleme düzenleyicisi: Komut dosyasını doğrudan düzenlemenize olanak sağlar.

Uygulama oluşturanlar, veri yükleme komut dosyalarını oluşturmak için bu araçların birleşimini kullanabilir. Veri kaynakları, kişisel ve paylaşılan alanlara doğrudan da eklenebilir.

Uygulama oluşturanlar, farklı veri kaynakları arasında bir ilişki oluşturarak bir uygulamadaki veri kaynakları arasındaki ilişkileri tanımlayabilir. Veriyi yüklediğinizde veri, komut dosyasında belirtilen parametreler kullanılarak uygulamanıza yüklenir. Veriler, uygulamanızda analiz alanları olarak mevcuttur. Veri kaynakları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Analiz verilerini yükleme ve modelleme..

Sayfalar

Sayfalar, bir Qlik Sense uygulamasında araştırma, analiz ve keşif için temel alanlardır.

Sayfa görünümü

Qlik Sense sheet view

Sayfalar, uygulama oluşturanların, uygulama verilerini içeren görselleştirmeler eklemesine izin verir. Görselleştirmeler sütun grafik, pasta grafik ve tablo gibi farklı grafik biçimlerinde olabilir. Qlik Sense içinde görselleştirmeler etkileşimlidir. Görselleştirme oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Qlik Sense görselleştirmeleri bölümüne bakın.

Bulut hub'ında uygulamalardan görselleştirmeleri izleyebilirsiniz. Böylece uygulamaları açmadan görselleştirmeleri görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Görselleştirmeleri izleme bölümüne bakın.

Uygulama kullanıcıları, görselleştirmeler içinde seçimler yapabilir. Seçimler yapıldıkça, diğer görselleştirmeler kullanıcı seçimlerini yansıtacak şekilde güncellenir.

Hikayeler

Hikayeler, veri içgörülerinizi paylaşmanızı sağlayan bir araçtır. Hikayeler, kullanıcıların raporları, sunumları ve araştırma analizlerini birleştirmelerini sağlar.

Hikaye görünümü

Story view of an app

Hikayeler, slayt zaman çizelgesi içinde sunulur. Slaytlar, kullanıcıların veri analizi esnasında aldıkları anlık görüntüleri içerir. Anlık görüntüler, bir veri nesnesinin zamanda belirli bir andaki durumunu görsel olarak temsil eder. Anlık görüntünün durumu, kaynak görselleştirmenin durumu güncellendiğinde değişmez. Hikayeler uygulamaların bir parçası olduğu için kullanıcılar, hikayede canlı verileri kullanmaya geri dönebilir.

Hikayeler ayrıca, hikaye görünümü dışındaki sayfalarla aynı işleve sahip olan ve kullanıcıların, hikayelerinin bir bölümü olarak verileri araştırmasına izin veren, canlı veri sayfalarını da içerir. Hikayeler hakkında daha fazla bilgi için Veri hikayesi anlatımıyla içgörüleri paylaşma.

Insight Advisor

Qlik Sense, kullanıcıların uygulamalar oluşturmasına ve verilerinde keşif yapmasına yardımcı olmak için Insight Advisor içerir. Insight Advisor, uygulama oluşturmanıza ve uygulama verilerini keşfetmenize yardımcı olacak aşağıdaki özelliklerden oluşur:

 • Önerilen ilişkilendirmeler: Veri yöneticisi'nde Qlik Sense, veri tablolarınız için ilişkilendirmeler önerebilir. Bu, hızlı şekilde veri modelleri oluşturmanıza yardımcı olur ve verilerinizi analiz etmeye geçmenizi sağlar.

  Önerilen ilişkilendirmeler panelini kullanarak tabloları ilişkilendirme

 • Insight Advisor aramaya dayalı analizi: Sayfa'da, Insight Advisor kullanıcı sorgularına dayalı görselleştirmeler oluşturur. Bu görselleştirmeler, uygulama sayfalarına eklenerek uygulamanızda alakalı analiz oluşturmanıza yardımcı olabilir.

  Insight Advisor ile görselleştirme oluşturma

 • Insight Advisor Chat:Insight Advisor Chat, bir uygulamadan analiz önerileri almak için hub'da sohbet tabanlı bir arayüz sağlar. Bu, bir uygulamayı açmadan arama tabanlı Insight Advisor analizine erişmenizi sağlar.

 • Grafik önerileri: Grafik önerileri, sayfalarınıza veri alanları eklemenizi sağlar ve Qlik Sense uygulamasının boyutlar, hesaplamalar ve görselleştirme türleri önermesine olanak tanır.

  Grafik önerilerini kullanarak görselleştirme oluşturma

 • Associative insights: İlişkisel içgörüler, verilerinizdeki ilişkileri ortaya çıkarır. Qlik cognitive engine, veri modelinizi alanların alt kümelerinde hariç tutulan değerler bakımından arar. Ardından bu değerler vurgulanır ve böylece bunları keşfedebilirsiniz.

  İlişkisel içgörüler ile verilerinizi keşfetme

Qlik Sense bulut hub'ı

Bulut hub'ı, kendi oluşturduğunuz ve kiracılarınızdaki diğer üyelerin oluşturduğu içeriklere erişmek için bir merkez görevi görür. Bulut hub'ında analiz uygulamaları oluşturabilir, paylaşabilir ve uygulamalarla etkileşime geçebilirsiniz. Bağlantılar, grafikler ve veri kaynakları gibi başka içerikler de ekleyebilir ve bunlarla etkileşime geçebilirsiniz. Bulut hub'ı dört bölüme ayrılmıştır:

 • Ana Sayfa
 • Katalog
 • Koleksiyonlar
 • Ayarlar ve Yönetim

Bulut hub'ının farklı bölümleri hakkında daha fazla bilgi için Bulut hub'ı bölümüne bakın.

Bulut hub'ının Ana sayfa bölümü

The Home page of the cloud hub

Alanlar

Alanlar, farklı seviyelerde iş birliği veya uygulama paylaşımı sağlayan, bulut hub'ı içindeki çalışma alanlarıdır. Üç tür alan vardır:

 • Kişisel: Kişisel alanınızda bulunan içerikleri yalnızca siz görebilirsiniz. Kişisel alanınızda bulunan içerikleri bulut hub'ının diğer üyeleriyle paylaşabilirsiniz.
 • Paylaşılan: Paylaşılan alanlar, diğer bulut hub'ı üyeleriyle iş birliği yapmaya yarar. Paylaşılan bir alanda üyeler, paylaşılan alan içinde yapabileceklerini belirleyen farklı rollere sahiptir. Bazı üyeler alanda uygulama oluşturup uygulamaları düzenleyebilirken, bazı üyeler ise alandaki uygulamaları yalnızca görüntüleyebilir. Paylaşılan alanlar üyelere özeldir.
 • Yönetilen: Yönetilen alanlar, uygulamalara denetimli erişim için kullanılır. Uygulamalar hassas veriler içeriyorsa erişim özenle denetlenmelidir. Paylaşılan alanlarda olduğu gibi yönetilen alanlarda da alan içinde bulunan içeriklere erişim sıkıca denetlenir.

Alanlar hakkında daha fazla bilgi için Alanlarda çalışma bölümüne bakın.

Management Console

SaaS editions of Qlik Sense, Management Console'dan yönetilir. Kiracı yöneticileri lisansı, kullanıcı atamalarını, alanları, temaları ve uzantıları yönetebilir.

Management Console dört bölüme ayrılmıştır:

 • Yönetim: Kullanıcıları, lisansları, alanları, zamanlamaları, olayları ve bağlantıları yönetme.
 • İçerik: Temalar ve uzantılar gibi özel içeriği yönetme.
 • Entegrasyon: Entegrasyon için güvenlik unsurlarını yönetme.
 • Yapılandırma: Özellik ayarlarını etkinleştirme ve kimlik sağlayıcılarını yapılandırma.

Qlik Sense Enterprise SaaS ile Management Console hakkında bilgi için bkz. Management Console.