Gå till huvudinnehåll

Inlärning baserad på tidigare användning för Insikter i Qlik Sense Desktop

PÅ DEN HÄR SIDAN

Inlärning baserad på tidigare användning för Insikter i Qlik Sense Desktop

Insikter kan analysera en app för att se hur fält används för att skapa diagram. Qlik Precedents Service analyserar appar när Insikter öppnas i en app.

Tjänsten undersöker användningen av datafält och originalobjekt i diagram. Detta ger Insikter prejudikat för att besluta om aggregeringar, dimensioner och mått för appens datamodell.

Vid appanalys undersöks inte data i fälten, endast datatabellerna och fältnamnen och hur de används. Appanalys är aktiverat för alla appar med Insikter. Du kan inaktivera Insikter i en app om du inte vill att Insikter ska lära sig av framtida användning i den appen.

Inaktivera Insikter i en app

Gör följande:

  1. I arkredigeringsläge går du till resurspanelen och klickar på Variables.
  2. Klicka på Skapa ny.
  3. I Namn skriver du DISABLE_INSIGHTS.
  4. I Definition skriver du ett valfritt värde.
  5. Klicka på Stäng.
  6. Uppdatera appen.