Gå till huvudinnehåll

Skapa en visualisering med ett anpassat objekt

PÅ DEN HÄR SIDAN

Skapa en visualisering med ett anpassat objekt

Du kan förbättra dina appar med anpassade objekt.

Anpassade objekt som är tillgängliga är:

Du hittar anpassade objekt i resurspanelen under Extension Anpassade objekt när du redigerar ett ark.

Du kan bygga egna visualiseringskomplement och widgetar i Dev Hub.

Lägga till ett anpassat objekt i ett ark

Du börjar skapa en visualisering genom att dra ett visualiseringskomplement eller en widget till ett ark.

Gör följande:

  1. Klicka på Edit Redigera ark i verktygsfältet.

  2. Klicka på Extension i panelen till vänster när du vill expandera anpassade objekt.
  3. Dra ett visualiseringskomplement eller en widget till arket.

    Du kan antingen släppa det på en tom plats på arket, halvera ytan för en befintlig visualisering eller ersätta en befintlig visualisering.

    Tips: Om du dubbelklickar på ett anpassat objekt läggs det till på arket direkt.
  4. Du kan ändra inställningar som krävs för det anpassade objektet i egenskapspanelen. Inställningar som krävs definieras av komplementets utvecklare. Det kan handla om dimensioner, mått eller andra inställningar.

Du har nu en färdig visualisering som du kan börja använda när du utforskar data i appen.