Gå till huvudinnehåll

GetNotSelectedCount - diagramfunktion

Denna diagramfunktion returnerar antalet icke-valda värden i fältet fieldname. Fältet måste vara i and-läge för att funktionen ska vara relevant.

Syntax:  

GetNotSelectedCount(fieldname [, includeexcluded=false])

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
fieldname Namnet på det fält som ska utvärderas.
includeexcluded

Om includeexcluded anges som True inkluderas valda värden som är exkluderade av urval i andra fält.

Examples:  

GetNotSelectedCount( Country )

GetNotSelectedCount( Country, true )