Gå till huvudinnehåll

Evaluate - skriptfunktion

Evaluate() undersöker om indatatexten kan utvärderas som ett giltigt Qlik Sense-uttryck och returnerar i så fall värdet för uttrycket som en sträng. Om indatasträngen inte är ett giltigt uttryck returneras NULL.

Syntax:  

Evaluate(expression_text)

Return data type: dual

Observera: Dessa strängfunktioner kan inte användas i diagramuttryck.