Gå till huvudinnehåll

Record is

PÅ DEN HÄR SIDAN

Record is

För fixpostfiler måste postlängden anges med specifikatorn record is.

Syntax:  

Record is n

Record is line

Record is n lines

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
n Anger postlängden i bytes.
line Anger postlängden som en rad.
n lines Anger postlängden i rader där n är ett positivt heltal som motsvarar postlängden.

Limitations:  

record is-specifikatorn är endast relevant för fix-filer.

See also