Gå till huvudinnehåll

Labels

PÅ DEN HÄR SIDAN

Labels

Labels är en filspecifikator för LOAD-satsen som anger var i en fil fältnamnen kan hittas.

Syntax:  

embedded labels|explicit labels|no labels

 

Fältnamnen kan finnas på olika ställen i filen. Om filens första post innehåller fältnamnen, ska embedded labels användas. Om fältnamnen inte finns lagrade i filen, ska no labels användas. I dif-filer finns ibland en särskild inledning (header, se nedan), skild från datasektionen. I sådana fall bör man använda explicit labels. Om ingenting anges antas embedded labels, även för dif-filer.

Example 1:  

LOAD * from a.txt (unicode, txt, delimiter is ',' , embedded labels

Example 2:  

LOAD * from a.txt (codePage is 1252, txt, delimiter is ',' , no labels)

See also