Gå till huvudinnehåll

Formatspecifikatorer

PÅ DEN HÄR SIDAN

Formatspecifikatorer

Varje formatspecifikator definierar en viss egenskap i tabellfilen:

fspec-item ::= [ ansi | oem | mac | UTF-8 | Unicode | txt | fix | dif | biff | ooxml | html | xml | kml | qvd | qvx | delimiter is char | no eof | embedded labels | explicit labels | no labels | table is [tablename] | header is n | header is line | header is n lines | comment is string | record is n | record is line | record is n lines | no quotes |msq | URL is string | userAgent is string]

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

See also