Gå till huvudinnehåll

Logiska funktioner

Den här delen beskriver funktioner som hanterar logiska operationer. Alla funktioner kan användas både i dataladdningsskriptet och diagramuttryck.

Observera: Både IsNum och IsText returnerar 0 om uttrycket är NULL.

Example:  

I det följande exemplet laddas en inline-tabell med blandade textvärden och numeriska värden, och två fält läggs till för att kontrollera om värdet är ett numeriskt värde eller ett textvärde.

Load *, IsNum(Value), IsText(Value) Inline [ Value 23 Green Blue 12 33Red];
 

Den resulterande tabellen ser ut så här:

Resulting table
Value IsNum(Value) IsText(Value)
23 -1 0
Green 0 -1
Blue 0 -1
12 -1 0
33Red 0 -1