Gå till huvudinnehåll

Hämta och skriva ut

Du kan dela insikter med personer utanför gränserna i ett Qlik Sense-system genom att hämta och skriva ut ark och visualiseringar. Du kan till exempel samarbeta med leverantörer och fatta leveransbeslut baserat på dina data.

Du kan hämta ark och visualiseringar som PDFs-filer och bilder.