Gå till huvudinnehåll

Ladda data från Qlik DataMarket

Du kan lägga till data från externa källor med Qlik DataMarket.

Qlik DataMarket tillhandahåller en omfattande samling aktuella data från externa källor som är färdiga att använda och som du kan få tillgång till direkt från Qlik Sense. Qlik DataMarket tillhandahåller aktuella och historiska data om väder, demografi och valutakurser samt ekonomiska data och samhällsdata.

Qlik DataMarket erbjuder även datauppsättningar från Eurostat-databasen, inklusive Database by themes, Tables by themes, Tables on EU policy och Cross cutting topics.

Vissa Qlik DataMarket-data är tillgängliga utan kostnad. Datapaket som är markerade med Premium finns att tillgå mot en prenumerationsavgift.

Innan du kan använda Qlik DataMarket-data måste du godkänna villkoren för användning. Om du har köpt en licens för premiumdatapaket du måste du även ange dina inloggningsuppgifter för att använda data i de här paketen. När inloggningsuppgifterna har tillämpats får premiumdata etiketten Licensierad.

Om du accepterar villkoren för något av premiumdatapaketen visas knappen Köp vid dem. Du kan använda den till att köpa en licens. Knappen Köp ersätter etiketten Premium.

Mer information finns i Aktivera Qlik DataMarket-licensen.

Observera: Det är inte nödvändigt att godkänna villkor för Qlik DataMarket när du använder Qlik Sense Desktop. Inloggningsuppgifter krävs inte heller eftersom premiumdatauppsättningarna inte är tillgängliga i Qlik Sense Desktop.
Varning: Användargränssnittet för DataMarket kan blockeras av webbläsartillägg, exempelvis Privacy Badger, som blockerar annonser och förbättrar sekretessen. Det sker om tillägget misstar kommunikation från DataMarket för användarspårning av en tredje part. Om det händer dig kan du komma åt DataMarket genom att undanta din Qlik Sense-webbplats från listan med blockerade webbplatser i webbläsartillägget som blockerar DataMarket.

Data från Qlik DataMarket kan undersökas separat eller integreras med användarens egna data. Genom att utöka interna data med Qlik DataMarket kan du ofta komma fram till mer detaljerade upptäckter. Mer information finns i Integrera affärsdata med DataMarket-data.

Qlik DataMarket-data aktualiseras i enlighet med källan den kommer ifrån. Hur ofta datakällan uppdateras varierar. Väder- och marknadsdata uppdateras ofta minst en gång om dagen, samtidigt som offentlig befolkningsstatistik oftast uppdateras en gång om året. De flesta makroekonomiska indikatorer, som t.ex. arbetslöshet, prisindex och handel publiceras en gång i månaden. Alla uppdateringar blir oftast tillgängliga i Qlik DataMarket inom samma dag.

Dataval i Qlik Sense är konsekventa, så att de senaste data laddas från Qlik DataMarket närhelst datamodellen laddas igen.

De flesta Qlik DataMarket-data är både globala och landsspecifika. Exempelvis finns data om världsbefolkningen tillgängliga för fler än 200 länder och områden. Dessutom tillhandahåller Qlik DataMarket olika data för stater och regioner inom USA och EU-länder.

Mer information om att lägga till data finns i Lägga till data från Qlik DataMarket.