Gå till huvudinnehåll

Hantera data

Hantera data i appar med Datahanteraren

Du kan lägga till data från datakällor utan att lära dig ett skriptspråk. Dataurval kan redigeras och du kan få hjälp med att skapa associationer i din datamodell.

Koppla till datakällor

Dataanslutningar låter dig spara genvägar till datakällor du använder ofta. Qlik Sense ger kopplingar för att använda flera typer av datakällor, t.ex., databaser, CSV-filer, Microsoft Excel-kalkylblad, webbaserade källor, REST API, Salesforce.com och SAP. Många av de kopplingar som har åtkomst till dessa datakällor är inbyggda i Qlik Sense medan andra kan läggas till.

Ladda data med Skriptredigeraren

Du kan bygga en datamodell med ETL (Extract, Transform & Load)-processer med hjälp av Qlik Sense-språket för dataladdningsskript. Skriptspråket är effektiv och gör det möjligt för dig att genomföra komplexa transformationer samt skapa en skalbar datamodell.

Granska datamodellen

Datamodellvyn ger dig en översikt över appens datastruktur. Du kan förhandsgranska data i tabeller och fält i datamodellvyn. Du kan även skapa dimensioner och mått direkt.

Beprövade metoder för datamodellering

Det finns ett antal olika sätt att läsa in dina data i Qlik Sense-appen på. Vilken metod du ska välja beror på hur datastrukturen ser ut och vilken datamodell du vill skapa.

Felsökning – Ladda data

I det här avsnittet beskrivs problem som kan uppstå när data laddas och modelleras i Qlik Sense.