Gå till huvudinnehåll

Analystyper i Insiktsrådgivare

Insiktsrådgivare ger resultat med hjälp av en mängd analystyper. Dessa analystyper ger visualiseringar enligt bästa praxis när du genererar insikter.

Olika analystyper används beroende på inmatningarna av frågan och dina datas egenskaper. Tabellen som följer visar analystyperna. Alla villkor för varje analystyp är inte uppräknade. Qlik cognitive engine avgör bästa analystyp för din fråga beroende på tillgängliga data.

Analystyper
Analystyp Beskrivning Dimensioner Mått Diagram
fakta Specifika aggregerade totaler. - 1-2 KPI (nyckeltal)
Värden Lista med specificerade dimensions- och måttvärden som en tabell. 0-10 0-10 Tabell
Rangordning Rangordning av dimensionsvärden utifrån mått, med optimal gruppering. 1-2 1

Stapeldiagram

Pivottabell

Uppdelning Uppdelning av ett mått utifrån flera dimensioner. 2-3 1

Trädkarta

Stapeldiagram

Tabell

Kartdistribution Uppdelning av mått utifrån flera geografiska dimensioner. 1-2 1-2 Karta
Översikt Översikt av ett mått utifrån flera dimensioner. 1-2 1 Fördelningsdiagram
Bidrag Ger en rangordning med ett kumulativt bidrag (Pareto-diagram). 1 1 Kombinationsdiagram
Hittills i år Uppdelning av mått (detta år från förra året) utifrån en dimension. 1 1 Stapeldiagram
Trend Ett måtts resultat över en tidsperiod, kan även delas upp utifrån en dimension med låg kardinalitet. En datum-/tidsdimension och valfritt en annan dimension 1-3 Linjediagram
Processkontrolldiagram Ger en indikation på ett måtts resultat över en tidsperiod jämfört med medelvärdet (sigma). En datum-/tidsdimension 1 Linjediagram
Jämförelse Jämföra två mått över en dimension. 1 2

Spridningsdiagram

Kombinationsdiagram

Korrelation Ger den relativa korrelationen mellan 2 mått över upp till 2 valfria dimensioner. 0-2 2

KPI (nyckeltal)

Fördelningsdiagram

Kluster (k-medelvärde) Ger en jämförelse mellan 2 mått över en dimension medan resultaten med k-medelvärde klustras. 1 2 Spridningsdiagram