Gå till huvudinnehåll

Granska datamodellen

PÅ DEN HÄR SIDAN

RELATERAD INFORMATION

Granska datamodellen

Datamodellvyn ger dig en översikt över appens datastruktur. Du kan förhandsgranska data i tabeller och fält i datamodellvyn. Du kan även skapa dimensioner och mått direkt.

Datamodellen visar datastrukturen i appen.

Data model viewer.

I datamodellvyn motsvaras varje datatabell av en ruta, som får tabellens namn som rubrik och innehåller en lista över alla fält i tabellen. Tabellassociationer visas med linjer, där en streckad linje indikerar en cirkelreferens. När du väljer en tabell eller ett fält markeras associationerna, vilket omedelbart ger dig information om hur fält och tabeller hänger samman. Du kan söka efter specifika tabeller och fält genom att klicka på Search data model.

Du kan zooma in och ut genom att klicka på zoom in, zoom out eller med hjälp av skjutreglaget. Klicka på Home för att återställa zoomnivån till 1:1.

Verktygsfält

I datamodellvyn hittar du följande verktyg i verktygsfältet överst på skärmen:

Verktygsfältsalternativ
UI-element Beskrivning

Global meny med navigeringsalternativ och åtgärder du kan utföra i appen.

Mer information om att bläddra med flikar och den globala menyn finns i Navigera med flikar.

More

Visa eller dölj appinformation, där du kan välja att redigera appinformation eller öppna appalternativ och ändra stilen på din app.
Förbereda

Förbereda data. Du kan välja Datahanteraren, datamodellvyn eller Skriptredigeraren.

Alternativen är inte tillgängliga i publicerade appar, såvida du inte är appens ägare. Då kan du enbart öppna datamodellvyn.

Analysera

Analysera data. Du kan välja Ark eller Insikter.

Berätta

Använd dina data för att berätta en historia. Välj Storytelling.

Spara Spara ändringar (Qlik Sense Desktop).
Collapse Dölj alla tabeller så visas endast tabellernas namn.
Reduce Minska storleken på alla tabeller så visas tabellnamnen och alla fält associerade till andra tabeller.
Expand Utvidga alla tabeller så visas alla fält.
Scatter chart Intern tabellvy: datamodellen i Qlik Sense, inklusive syntetiska fält.
Data model Källtabellvy: källtabellvyernas datamodell.
Grid View

Layoutmeny med följande alternativ:

Grid View Rutnätslayout

auto Automatisk layout

Time Återställ layout

open bottom panel Öppna och stänga förhandsgranskningsfönstret.

Mer information finns i Förhandsgranska tabeller och fält i datamodellvyn.