Gå till huvudinnehåll

Flytta och ändra storlek på tabeller i datamodellvyn

PÅ DEN HÄR SIDAN

Flytta och ändra storlek på tabeller i datamodellvyn

Flytta tabeller

Du kan flytta tabellerna genom att dra i dem på bakgrunden. Tabellernas placering sparas när appen sparas.

Du kan låsa tabellayouten (placeringar och storlekar) genom att klicka på Locked till höger på bakgrunden. Du låser upp tabellayouten genom att klicka på Unlocked.

Du kan även arrangera layouten automatiskt med hjälp av alternativen under Grid View i verktygsfältet:

Alternativ för att flytta tabeller
UI-element Beskrivning
Grid View Rutnätslayout Ordna tabellerna i ett rutnät.
auto Automatisk layout Ordna tabellerna så att så att de anpassas till fönstret.
Time Återställ layout Återgå till det layouttillstånd som rådde när datamodellvyn öppnades senast.

Ändra storlek på tabeller

Du kan justera en tabells visningsstorlek med hjälp av pilen i tabellens nedre högra hörn. Visningsstorleken sparas inte när appen sparas.

Det går också bra att använda alternativet för automatisk visningsstorlek i verktygsfältet:

Alternativ för att ändra storlek på tabeller
UI-element Beskrivning
Collapse Dölj alla Minimera alla tabeller så att endast tabellnamnet visas.
Reduce Visa länkade fält Minska storleken på alla tabeller så att tabellnamnen och alla fält associerade till andra tabeller visas.
Expand  Visa alla Maximerar alla tabeller så att alla fält i tabellen visas.