Gå till huvudinnehåll

ZTestw_dif - skript- och diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

ZTestw_dif - skript- och diagramfunktion

ZTestw_dif() returnerar den aggregerade skillnaden i medelvärde för ett z-test för en värdeserie.

Funktionen gäller z-test där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:  

ZTestw_dif ( weight, value [, sigma]) 

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
value Värdena bör returneras per value. För stickproven förutsätts medelvärdet 0. Om testet ska utföras kring ett annat medelvärde dras det värdet av från stickprovsvärdena.
weight Varje stickprovsvärde i value kan räknas en eller flera gånger beroende på ett motsvarande viktvärde i weight.
sigma Om standardavvikelsen är känd kan den anges i sigma. Om sigma inte är angivet används den aktuella standardavvikelsen för stickproven.

Limitations:  

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Example:  

ZTestw_dif( Weight, Value-TestValue)