Gå till huvudinnehåll

Exempel på användning av z-test-funktioner

z-test-funktionerna används för att hitta värden associerade med statistiska analyser av z-test-typ för stora uppsättningar av stickprovsdata, vanligtvis större än 30, och där du vet att varians förekommer.

I det här avsnittet beskrivs hur du kan bygga visualiseringar med hjälp av sticksprovsdata för att hitta värdena för z-test-funktionerna som finns i Qlik Sense. Se de individuella avsnitten för z-test-diagramfunktionerna för beskrivningar av syntax och argument.

Ladda exempeldata

Stickprovsdata som används här är samma som används i exemplen för t-test-funktionen. Datauppsättningen skulle normalt sett anses för liten för att använda vid z-test-analyser, men den är tillräcklig för att illustrera användningen av de olika z-test-funktionerna i Qlik Sense.

Gör följande:

 1. Skapa en ny app med ett nytt ark och öppna arket.
 2. Tips: Om du skapade en app för t-test -funktionerna, kunde du använda den och skapa ett nytt ark för de här funktionerna.
 3. I Skriptredigeraren anger du följande:

  Table1:

  crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

  Observation|Comparison

  35|2

  40|27

  12|38

  15|31

  21|1

  14|19

  46|1

  10|34

  28|3

  48|1

  16|2

  30|3

  32|2

  48|1

  31|2

  22|1

  12|3

  39|29

  19|37

  25|2 ] (delimiter is '|');

  I detta laddningsskript är recno() inkluderat eftersom crosstable kräver tre argument. Det innebär att recno() helt enkelt ger ett extra argument, i det här fallet ett ID för varje rad. Utan det skulle Comparison-stickprovsvärdena inte läsas in.

 4. Klicka på run script om du vill ladda data.

Skapa visualiseringar för z-test-diagramfunktioner

Gör följande:

 1. Gå till Skriptredigeraren och klicka på compass för att komma till appvyn. Klicka sedan på det ark som du skapade när du laddade data.

  Arkvyn öppnas.

 2. Klicka på @ Redigera ark för att redigera arket.
 3. Från Diagram lägger du till en tabell och från Fält lägger du till Type som en dimension.
 4. Lägg till följande uttryck i tabellen som ett mått.

 5. Exempel på uttryck
  Etikett Uttryck
  ZTest Conf ZTest_conf(Value)
  ZTest Dif ZTest_dif(Value)
  ZTest Sig ZTest_sig(Value)
  ZTest Sterr ZTest_sterr(Value)
  ZTest Z ZTest_z(Value)
Tips: Du kanske måste justera talformatet för måtten för att se meningsfulla värden. Tabellen blir enklare att läsa om du ställer in talformat på de flesta av måtten till Tal > Enkel, i stället för Auto. Men för exempelvis ZTest Sig använder du talformatet: Anpassa och justerar sedan formatsträngen till # ##.

Resultat:

Den resulterande tabellen för z-test-funktionerna för exempeldata kommer att innehålla följande värden:

Resultattabell
Type ZTest Conf ZTest Dif ZTest Sig ZTest Sterr ZTest Z
Comparison 6.40 11.95 0.000123 3.27 3.66
Value 5.48 27.15 0.001 2.80 9.71

Skapa visualiseringar för z-testw-diagramfunktioner

z-testw-funktionerna används när indataserien visas i viktat tvåkolumnsformat. Uttrycken kräver ett värde för weight. I exemplen här används värdet 2 genomgående, men du kan använda ett uttryck som ska definiera ett värde för weight för varje observation.

Examples and results:  

Med samma exempeldata och talformat som för z-test-funktionerna, kommer den resulterande tabellen för z-testw-funktionerna att innehålla följande värden:

Resultattabell
Type ZTestw Conf ZTestw Dif ZTestw Sig ZTestw Sterr ZTestw Z
Comparison 3.53 2.95 5.27e-005 1.80 3.88
Value 2.97 34.25 0 4.52 20.49