Gå till huvudinnehåll

Exempel på användning av linest-funktioner

Funktioner av typen linest används för att hitta värden associerade med analys av linjär regression. I det här avsnittet beskrivs hur du kan bygga visualiseringar med hjälp av sticksprovsdata för att hitta värdena för linest-funktionerna som finns i Qlik Sense. linest-funktionerna kan användas i dataladdningsskriptet och diagramuttryck.

Se de individuella avsnitten för linest-diagram- och skriptfunktionerna för beskrivningar av syntax och argument.

Ladda exempeldata

Gör följande:

 1. Skapa en ny app.
 2. I dataimporten anger du följande:

  T1:

  LOAD *, 1 as Grp;

  LOAD * inline [

  X |Y

  1| 0

  2|1

  3|3

  4| 8

  5| 14

  6| 20

  7| 0

  8| 50

  9| 25

  10| 60

  11| 38

  12| 19

  13| 26

  14| 143

  15| 98

  16| 27

  17| 59

  18| 78

  19| 158

  20| 279 ] (delimiter is '|');

  R1:

  LOAD

  Grp,

  linest_B(Y,X) as Linest_B,

  linest_DF(Y,X) as Linest_DF,

  linest_F(Y,X) as Linest_F,

  linest_M(Y,X) as Linest_M,

  linest_R2(Y,X) as Linest_R2,

  linest_SEB(Y,X,1,1) as Linest_SEB,

  linest_SEM(Y,X) as Linest_SEM,

  linest_SEY(Y,X) as Linest_SEY,

  linest_SSREG(Y,X) as Linest_SSREG,

  linest_SSRESID(Y,X) as Linest_SSRESID

  resident T1 group by Grp;

 3. Klicka på run script för att ladda data.

Visa resultat från beräkningar av dataladdningsskript

 1. Gör följande:

  Gå till Skriptredigeraren och klicka på compass för att komma till appvyn, skapa ett nytt ark och öppna det.

 2. Klicka på @ Redigera ark för att redigera arket.
 3. Från Diagram lägger du till en tabell och från Fält lägger du till följande som kolumner:

  • Linest_B
  • Linest_DF
  • Linest_F
  • Linest_M
  • Linest_R2
  • Linest_SEB
  • Linest_SEM
  • Linest_SEY
  • Linest_SSREG
  • Linest_SSRESID

Tabellen med resultat från linest-beräkningarna som gjordes för dataladdningsskriptet ska se ut så här:

Resultattabell
Linest_B Linest_DF Linest_F Linest_M Linest_R2 Linest_SEB
-35.047 18 20.788 8.605 0.536 22.607

Resultattabell
Linest_SEM Linest_SEY Linest_SSREG Linest_SSRESID
1.887 48.666 49235.014 42631.186

Skapa visualiseringar för linest-diagramfunktioner

Gör följande:

 1. Gå till Skriptredigeraren och klicka på compass för att komma till appvyn, skapa ett nytt ark och öppna det.

 2. Klicka på @ Redigera ark för att redigera arket.
 3. Från Diagram lägger du till ett linjediagram och från Fält lägger du till X som en dimension och Sum(Y) som ett mått.

  Ett linjediagram skapas som representerar grafen för X ritad mot Y. Härifrån beräknas linest-funktionerna.

 4. Från Diagram lägger du till en tabell med följande som dimension:

  ValueList('Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID')

  Nu används funktionen för syntetiska dimensioner för att skapa etiketter för dimensionerna med namnen på linest-funktionerna. Du kan ändra etiketten till Linest functions för att spara plats.

 5. Lägg till följande uttryck i tabellen som ett mått:

  Pick(Match(ValueList('Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID'),'Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID'),Linest_b(Y,X),Linest_df(Y,X),Linest_f(Y,X),Linest_m(Y,X),Linest_r2(Y,X),Linest_SEB(Y,X,1,1),Linest_SEM(Y,X),Linest_SEY(Y,X),Linest_SSREG(Y,X),Linest_SSRESID(Y,X) )

  Detta visar värdet av resultatet för varje linest-funktion mot motsvarande namn i den syntetiska dimensionen. Resultatet för Linest_b(Y,X) visas jämte linest_b och så vidare.

Resultattabell
Linest functions Linest function results
Linest_b -35.047
Linest_df 18
Linest_f 20.788
Linest_m 8.605
Linest_r2 0.536
Linest_SEB 22.607
Linest_SEM 1.887
Linest_SEY 48.666
Linest_SSREG 49235.014
Linest_SSRESID 42631.186