Gå till huvudinnehåll

Set-modifierare med implicita fältvärdesdefinitioner

Nedan beskrivs hur man definierar en uppsättning fältvärden med hjälp av en nästlad uppsättningsdefinition.

I sådana fall, måste man använda elementfunktionerna P() och E(), som representerar en uppsättning element med möjliga värden respektive de uteslutna värdena i ett fält. Inom parenteserna är det möjligt att ange ett set-uttryck och ett fält, exempelvis P({1} Customer). Dessa funktioner kan inte användas i andra uttryck.

Observera: Elementfunktionerna, P() och E(), kan endast användas på en naturlig uppsättning. Det vill säga, en uppsättning med poster som definieras genom ett enkelt urval. Till exempel kan den uppsättning som anges med {1-$} inte alltid definieras genom urval och är därför inte en naturlig uppsättning. Användning av dessa funktioner med icke-naturliga uppsättningar kan ge upphov till oväntade resultat.

Examples and results:  

Exempel med fältvärde
Exempel Resultat
sum( {$<Customer = P({1<Product={'Shoe'}>} Customer)>} Sales )

Returnerar försäljningen för det aktuella urvalet, men endast de kunder som någon gång har köpt produkten 'Shoe'. Elementfunktionen P( ) returnerar här en lista över möjliga kunder; de kunder som är inbegripna i urvalet 'Shoe' i fältet Product.

sum( {$<Customer = P({1<Product={'Shoe'}>})>} Sales )

Enligt ovan. Om fältet utelämnas i elementfunktionen returnerar funktionen de möjliga värdena för fältet som angetts i den yttre tilldelningen.

sum( {$<Customer = P({1<Product={'Shoe'}>} Supplier)>} Sales )

Returnerar försäljningen för det aktuella urvalet, men endast de kunder som någon gång har levererat produkten ”Shoe”, d.v.s. kunden är även leverantör. Elementfunktionen P( ) returnerar här en lista över möjliga leverantörer; de kunder som är inbegripna i urvalet ''Shoe'' i fältet Product. Listan över leverantörer används sedan som ett urval i fältet Customer.

sum( {$<Customer = E({1<Product={'Shoe'}>})>} Sales )

Returnerar försäljningen för det aktuella urvalet, men endast de kunder som aldrig har köpt produkten 'Shoe'. Elementfunktionen E() returnerar här en lista över uteslutna kunder; de kunder som valts bort i och med urvalet 'Shoe' i fältet Product.